เครือเจริญโภคภัณฑ์

อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ เลขที่ 313
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

  • +66-2-766-8000

สำนักกิจกรรมสื่อสารองค์กร
เครือเจริญโภคภัณฑ์

เลขที่ 18 อาคาร ทรู ทาวเวอร์ ชั้น 25
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

เครือข่ายในต่างประเทศ

ส่งข้อความหาเรา

แจ้งเบาะแสและร้องเรียนเรื่องบรรษัทภิบาล

เกี่ยวกับการกระทำ การผิดกฏหมาย จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

แจ้งเรื่องร้องเรียน

แนวทางการสื่อสารของพนักงาน

พนักงานเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณค่า เครือเจริญโภคภัณฑ์จึงให้ความสำคัญต่อการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานบนพื้นฐานของความไว้วางใจและการเคารพซึ่งกันและกัน สนับสนุนให้มีช่องทางสำหรับพนักงานในการสื่อสารข้อกังวลเกี่ยวกับการทำงาน พนักงานสามารถปรึกษาหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องใด ๆ ด้วยเจตนาสุจริตกับผู้บริหาร หัวหน้างานโดยตรง หน่วยงานทรัพยากรบุคล หรือหน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวถือเป็นความลับ และพนักงานจะไม่ถูกตอบโต้หรือกลั่นแกล้ง