“เกษตรกรรมอัจฉริยะ” สร้างสมดุลและความมั่นคงทางอาหาร ท่ามกลางความผันผวนของสภาวะโลกรวน
Sustainability News
18 มกราคม 2566
“เกษตรกรรมอัจฉริยะ” สร้างสมดุลและความมั่นคงทางอาหาร ท่ามกลางความผันผวนของสภาวะโลกรวน
ซีพี และ โตโยต้า ร่วมมือผนึกกำลังพันธมิตร เพื่อศึกษาแนวทางสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในประเทศไทย
Corporate News
15 ธันวาคม 2565
ซีพี และ โตโยต้า ร่วมมือผนึกกำลังพันธมิตร เพื่อศึกษาแนวทางสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในประเทศไทย
เครือซีพีเผยแพร่รายงานสิทธิมนุษยชนเป็นปีที่สองในวันสิทธิมนุษยชนโลก
Sustainability News
13 ธันวาคม 2565
เครือซีพีเผยแพร่รายงานสิทธิมนุษยชนเป็นปีที่สองในวันสิทธิมนุษยชนโลก
คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์มอบรางวัล Chairman Awards แก่ 120 ผลงานสร้างสรรรค์ ยกย่องเชิดชูนวัตกรซีพีผู้สร้างความเปลี่ยนแปลง ยึดมั่นแนวทางค่านิยม 6 ประการ ร่วมผนึกกำลังรังสรรค์ผลงานโดดเด่นสร้างคุณค่าองค์กรและสังคม เป็นพลังขับเคลื่อนองค์กรแข็งแกร่งก้าวสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน
Sustainability News
07 ธันวาคม 2565
คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์มอบรางวัล Chairman Awards แก่ 120 ผลงานสร้างสรรรค์ ยกย่องเชิดชูนวัตกรซีพีผู้สร้างความเปลี่ยนแปลง ยึดมั่นแนวทางค่านิยม 6 ประการ ร่วมผนึกกำลังรังสรรค์ผลงานโดดเด่นสร้างคุณค่าองค์กรและสังคม เป็นพลังขับเคลื่อนองค์กรแข็งแกร่งก้าวสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน
คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ซีอีโอเครือซีพีมอบรางวัล “โครงการซี.พี.เพื่อความยั่งยืน 2022”  ยกย่องเชิดชู 122 โครงการต้นแบบโดดเด่นด้านความยั่งยืน ปลุกพลังคนซีพีทุกคนคือ “อันซัง ฮีโร่”  สร้างสรรค์สังคมแห่งการทำความดี  ผนึกกำลังขับเคลื่อนความยั่งยืน หนุนสร้างพลังบวกส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดีให้คนรุ่นใหม่
Sustainability News
06 ธันวาคม 2565
คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ซีอีโอเครือซีพีมอบรางวัล “โครงการซี.พี.เพื่อความยั่งยืน 2022” ยกย่องเชิดชู 122 โครงการต้นแบบโดดเด่นด้านความยั่งยืน ปลุกพลังคนซีพีทุกคนคือ “อันซัง ฮีโร่” สร้างสรรค์สังคมแห่งการทำความดี ผนึกกำลังขับเคลื่อนความยั่งยืน หนุนสร้างพลังบวกส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดีให้คนรุ่นใหม่
“คุณศุภชัย เจียรวนนท์” ซีอีโอเครือซีพีขึ้นเวที SUSTAINABILITY FORUM 2030   เสนอวิสัยทัศน์ Sustainability Mega Trend 2023  เปิด 3 เป้าหมายท้าทาย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ-การศึกษา-การปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ที่เครือฯ ต้องทำให้สำเร็จ ระบุทุกพลังแห่งความร่วมมือเป็นกุญแจสำคัญบรรลุเป้าหมายสู่ความยั่งยืน”
Sustainability News
30 พฤศจิกายน 2565
“คุณศุภชัย เจียรวนนท์” ซีอีโอเครือซีพีขึ้นเวที SUSTAINABILITY FORUM 2030 เสนอวิสัยทัศน์ Sustainability Mega Trend 2023 เปิด 3 เป้าหมายท้าทาย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ-การศึกษา-การปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ที่เครือฯ ต้องทำให้สำเร็จ ระบุทุกพลังแห่งความร่วมมือเป็นกุญแจสำคัญบรรลุเป้าหมายสู่ความยั่งยืน”
เครือซีพีเข้าร่วมบรรยายในงานสัมมนา ASEAN Accountancy Conference on Sustainability เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความยั่งยืน (sustainability) และการดำเนินการด้านต่าง ๆ ของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
Sustainability News
28 ตุลาคม 2565
เครือซีพีเข้าร่วมบรรยายในงานสัมมนา ASEAN Accountancy Conference on Sustainability เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความยั่งยืน (sustainability) และการดำเนินการด้านต่าง ๆ ของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
รายงานความยั่งยืน เครือซีพี ปี 2564 ติด 1 ใน 10 บริษัทที่ได้คะแนนสูงสุด จากสภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นปีแรก ได้รับยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีมีความครบถ้วน ครอบคลุมทุกมิติด้านความยั่งยืน
Sustainability News
26 ตุลาคม 2565
รายงานความยั่งยืน เครือซีพี ปี 2564 ติด 1 ใน 10 บริษัทที่ได้คะแนนสูงสุด จากสภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นปีแรก ได้รับยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีมีความครบถ้วน ครอบคลุมทุกมิติด้านความยั่งยืน
ซีอีโอเครือซีพี “ศุภชัย เจียรวนนท์” ร่วมแสดงวิสัยทัศน์เรื่อง Leading Sustainable Business ในงานมหกรรมด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน SUSTAINABILITY EXPO 2022
Sustainability News
03 ตุลาคม 2565
ซีอีโอเครือซีพี “ศุภชัย เจียรวนนท์” ร่วมแสดงวิสัยทัศน์เรื่อง Leading Sustainable Business ในงานมหกรรมด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน SUSTAINABILITY EXPO 2022
เครือซีพีเดินหน้าลดโลกร้อน สู่เป้าหมาย Net Zero ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในปี 2050 พร้อมประกาศรณรงค์แคมเปญ “ตอบแทนโลก 2 เมตร” ชวนนักกีฬาเทควันโดเหรียญทองโอลิมปิก “เทนนิส – พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ” ขวัญใจชาวไทยทั้งประเทศ ปลุกพลังคนไทย และคนซีพี ร่วมลดโลกร้อนอย่างจริงจัง
Sustainability News
10 สิงหาคม 2565
เครือซีพีเดินหน้าลดโลกร้อน สู่เป้าหมาย Net Zero ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในปี 2050 พร้อมประกาศรณรงค์แคมเปญ “ตอบแทนโลก 2 เมตร” ชวนนักกีฬาเทควันโดเหรียญทองโอลิมปิก “เทนนิส – พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ” ขวัญใจชาวไทยทั้งประเทศ ปลุกพลังคนไทย และคนซีพี ร่วมลดโลกร้อนอย่างจริงจัง
CG Voice Issue 09: Sustainable Growth in Business
Sustainability News
22 กรกฎาคม 2565
CG Voice Issue 09: Sustainable Growth in Business
เครือซีพีได้รับเลือกเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดย Ethisphere สถาบันระดับโลกด้านการประเมินมาตรฐานจริยธรรมธุรกิจ
Sustainability News
15 มีนาคม 2565
เครือซีพีได้รับเลือกเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดย Ethisphere สถาบันระดับโลกด้านการประเมินมาตรฐานจริยธรรมธุรกิจ