วันที่ปรับปรุง: มีนาคม 31, 2020

นโยบายคุกกี้นี้อธิบายถึงคุกกี้และวิธีที่เราใช้คุกกี้ คุณควรอ่านนโยบายนี้เพื่อให้คุณสามารถเข้าใจประเภทของคุกกี้ที่เราใช้ หรือข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมโดยใช้คุกกี้และวิธีการใช้ข้อมูลนั้น

โดยปกติแล้วคุกกี้จะไม่มีข้อมูลใด ๆ ที่ระบุถึงผู้ใช้แต่ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บเกี่ยวกับคุณอาจเชื่อมโยงกับข้อมูลที่จัดเก็บไว้และได้รับจากคุกกี้ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ จัดเก็บ และรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัย

เราจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน เช่น ที่อยู่ทางไปรษณีย์ รหัสผ่านบัญชี ฯลฯ ในคุกกี้ที่เราใช้

การตีความและความหมาย

การตีความ

คําที่อักษรตัวแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่มีความหมายที่นิยามไว้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

คําจํากัดความต่อไปนี้จะมีความหมายเหมือนกันไม่ว่าจะปรากฏในเอกพจน์หรือพหูพจน์

ความหมาย

เพื่อวัตถุประสงค์ในนโยบายคุกกี้นี้:

  • บริษัท (เรียกว่า "บริษัท", "เรา", "เรา" หรือ "ของเรา" ในข้อตกลงนี้) หมายถึง เครือเจริญโภคภัณฑ์, อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ เลขที่ 313 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500.
  • บริการ หมายถึงเว็บไซต์
  • เว็บไซต์ หมายถึงเว็บไซต์เครือเจริญโภคภัณฑ์, สามารถเข้าถึงได้จาก https://www.cpgroupglobal.com
  • คุณ หมายถึงการเข้าถึงหรือใช้บริการหรือบริษัทหรือนิติบุคคลอื่นในนามของบุคคลดังกล่าวที่เข้าถึงหรือใช้บริการตามที่ใช้บังคับ
  • คุกกี้ หมายถึงไฟล์ขนาดเล็กที่วางไว้บนคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือถือ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ โดยเว็บไซต์ ซึ่งมีรายละเอียดประวัติการเรียกดูของคุณบนเว็บไซต์นั้น

การใช้คุกกี้

ประเภทของคุกกี้ที่เราใช้

คุกกี้สามารถเป็นคุกกี้ "ถาวร" หรือ "เซสชัน" คุกกี้ถาวรจะยังคงอยู่ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรืออุปกรณ์มือถือของคุณเมื่อคุณออฟไลน์ในขณะที่คุกกี้ Session จะถูกลบทันทีที่คุณปิดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ

เราใช้ทั้งเซสชันและคุกกี้ถาวรเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ด้านล่าง:

Necessary / Essential Cookies
ชนิด: คุกกี้เซสชัน
บริหารงานโดย: เรา

วัตถุประสงค์: คุกกี้เหล่านี้มีความจําเป็นเพื่อให้บริการแก่คุณผ่านทางเว็บไซต์และเพื่อให้คุณสามารถใช้คุณลักษณะบางอย่างได้ พวกเขาช่วยในการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้และป้องกันการใช้บัญชีผู้ใช้ฉ้อโกง หากไม่มีคุกกี้เหล่านี้

Cookies Policy / Notice Acceptance Cookies
ชนิด: คุกกี้ถาวร
บริหารงานโดย: เรา

วัตถุประสงค์: คุกกี้เหล่านี้ระบุว่าผู้ใช้ยอมรับการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์หรือไม่

Functionality Cookies
ชนิด: คุกกี้ถาวร
บริหารงานโดย: เรา

วัตถุประสงค์: คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราสามารถจดจําตัวเลือกที่คุณทําเมื่อคุณใช้เว็บไซต์ เช่น การจดจํารายละเอียดการเข้าสู่ระบบหรือการตั้งค่าภาษาของคุณ วัตถุประสงค์ของคุกกี้เหล่านี้คือการมอบประสบการณ์ส่วนตัวมากขึ้นและเพื่อหลีกเลี่ยงการที่คุณต้องป้อนค่ากําหนดของคุณทุกครั้งที่คุณใช้เว็บไซต์

Tracking and Performance Cookies
ชนิด: คุกกี้ถาวร
บริหารงานโดย: บุคคลที่สาม

วัตถุประสงค์: คุกกี้เหล่านี้ใช้เพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์และวิธีที่ผู้ใช้ใช้เว็บไซต์ ข้อมูลที่รวบรวมผ่านคุกกี้เหล่านี้อาจระบุคุณในฐานะผู้เข้าชมแต่ละรายโดยตรงหรือโดยอ้อม เนื่องจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้มักเชื่อมโยงกับตัวระบุนามแฝงที่เชื่อมโยงกับอุปกรณ์ที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ นอกจากนี้ เราอาจใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อทดสอบโฆษณาหน้าคุณลักษณะหรือฟังก์ชันการทํางานใหม่ของเว็บไซต์เพื่อดูว่าผู้ใช้ของเรามีปฏิกิริยาอย่างไรต่อพวกเขา

ตัวเลือกของคุณเกี่ยวกับคุกกี้

หากคุณต้องการหลีกเลี่ยงการใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ก่อนอื่นคุณต้องปิดใช้งานการใช้คุกกี้ในเบราว์เซอร์ของคุณแล้วลบคุกกี้ที่บันทึกไว้ในเบราว์เซอร์ของคุณที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ คุณสามารถใช้ตัวเลือกนี้เพื่อป้องกันการใช้คุกกี้ได้ตลอดเวลา

หากคุณไม่ยอมรับคุกกี้ของเราคุณอาจพบความไม่สะดวกบางประการในการใช้งานเว็บไซต์และคุณลักษณะบางอย่างอาจทํางานไม่ถูกต้อง

หากคุณต้องการลบคุกกี้หรือสั่งให้เว็บเบราเซอร์ของคุณลบหรือปฏิเสธคุกกี้โปรดไปที่หน้าความช่วยเหลือของเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ

For any other web browser, please visit your web browser's official web pages.

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้: บทความเกี่ยวกับคุกกี้ทั้งหมด:
http://www.allaboutcookies.org/

ติดต่อเรา

หากคุณมีคําถามใด ๆ เกี่ยวกับข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้คุณสามารถติดต่อเรา:

โดยการเยี่ยมชมหน้านี้ในเว็บไซต์ของเรา:
https://www.cpgroupglobal.com/contact