ในการดำเนินธุรกิจ เครือเจริญโภคภัณฑ์ยึดมั่นในการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมจริยธรรม โดยปลูกฝังให้พนักงานทุกคนเป็นคนดี ยึดมั่นในจรรณยาบรรณธุรกิจ นโยบายและแนวปฎิบัติในการดำเนินงาน อีกทั้งสร้างคนเก่งแห่งอนาคตเพื่อต่อยอดความสามารถในการบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืน

แชร์ประสบการณ์การทำงานของเพื่อนพนักงาน

"ผมได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาปรับใช้ทั้งหมด จากในตอนแรกเรามีเพียงความรู้ด้านเทคโนโลยี แต่พอมาอยู่ซีพี เราต้องเรียนรู้งานด้านธุรกิจองค์กรเพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยี และสร้างสรรค์นวัตกรรมที่จะมาปรับใช้ให้เข้ากับธุรกิจขององค์กร"


นายภูมิพงศ์ วัฒนะประกรณ์กุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักรองประธานอาวุโส

อ่านเพิ่มเติม

"ภูมิใจที่ได้ทำงานในบริษัทของคนไทยที่มีประวัติยาวนานถึง 100 ปี ด้วยความรู้ความสามารถที่พอจะมีจึงทำให้ได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่"


นายเดชนะ นะที

ผู้ชำนาญการอาวุโส สำนักทรัพยากรบุคคล บริษัท เจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ จำกัด กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร

อ่านเพิ่มเติม

"ผมขอขอบพระคุณ ผู้นำผู้บริหารที่เมตตา และเพื่อนร่วมงานที่คอยสนับสนุน ทีมงานที่ช่วยผลักดัน ทั้งในไทยและต่างประเทศ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา"


คุณพิสิษฐ์ นาดี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงาน Strategic Partnerships and Alliances บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมงานกับเรา

เครือเจริญโภคภัณฑ์เฟ้นหาคนดีคนเก่งร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานเรา ซึ่งจะมีโอกาสได้เรียนรู้ สัมผัสประสบการณ์จริงจากสายธุรกิจต่างๆ ในแต่ละภูมิประเทศ และมีโครงการเสริมสร้างศักยภาพที่แข็งแกร่งเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพอย่างยั่งยืน

ร่วมงานกับเรา