เครือเจริญโภคภัณฑ์มีการดําเนินธุรกิจที่หลากหลาย ตั้งแต่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจสื่อสารและโทรคมนาคม ธุรกิจอีคอมเมิร์ซและดิจิทัล ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรม ธุรกิจยาและเวชภัณฑ์ ไปจนถึงธุรกิจการเงินและการธนาคาร ซึ่งเครือฯ ได้บูรณาการประโยชน์ด้านต่างๆ จากแต่ละกลุ่มธุรกิจเข้าด้วยกัน เพื่อขยาย พลประโยชน์ และส่งมอบคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่ประเทศ ประชาชน และบริษัทสืบไป

8 สายธุรกิจหลัก ครอบคลุม 14 กลุ่มธุรกิจ

ฐานธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์

โรงงานผลิต

แห่ง

ประเทศและเขตเศรษฐกิจ

ประเทศ

ศูนย์วิจัยและพัฒนา/ สถานีวิจัย

แห่ง

ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น

สาขา

ฟาร์มเลี้ยง สัตว์บก/สัตว์น้ำ

แห่ง

ไฮเปอร์มาร์เก็ต/ ซูเปอร์มาร์เก็ต/ มินิซูเปอร์มาร์เก็ตของ Lotus’s และLotus Supercenter

สาขา

ศูนย์กระจายสินค้า

สาขา

จำนวนพนักงานทั้งหมด

คน