โครงการ ซีพี ปันปลูก (เครือเจริญโภคภัณฑ์, ประเทศไทย)

18 พฤษภาคม 2565

เครือฯส่งมอบความห่วงใยคนไทย โดยผนึกกำลังกลุ่มธุรกิจภายในเครือซีพีร่วมร้อยเรียงความดีผ่านโครงการ “ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร” พร้อมผนึกกำลังพันธมิตร ส่งมอบฟ้าทะลายโจร 30 ล้านแคปซูล เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงยาสมุนไพรไทยใช้เสริมภูมิคุ้มกันป้องกันโรคให้กับคนไทยทั่วภูมิภาค โดยเครือฯเริ่มดำเนินการตั้งแต่ลงกล้าเพาะปลูกต้นฟ้าทะลายโจร ในพื้นที่แปลงปลูกจำนวน 100 ไร่ ที่ศูนย์วิจัยแสลงพัน และฟาร์มคำพราน จ.สระบุรี เพื่อผลิตสมุนไพรฟ้าทะลายโจรแจกฟรี 30 ล้านแคปซูล นอกจากนี้เครือฯได้ร่วมมือกับองค์กรพันธมิตร โรงพยาบาล หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา มูลนิธิและกลุ่มจิตอาสา เพื่อร่วมแจกจ่ายไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ตลอดจนกลุ่มธุรกิจในเครือฯ ที่มีสาขาและโรงงานในจังหวัดต่าง ๆ ร่วมผนึกกำลังลงพื้นที่กระจายการแจกจ่ายสมุนไพรฟ้าทะลายโจรในพื้นที่ที่ยังมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19

https://www.wearecp.com/cpg-03122021-2/