โครงการอาหารแห่งความห่วงใย/ Put our heart into food (C.P Vietnam Corporation, ประเทศเวียดนาม)

18 พฤษภาคม 2565

ซีพีเวียดนามได้ร่วมมือกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เช่นสหพันธ์เยาวชนจังหวัด ศูนย์สังคมสงเคราะห์สำหรับเยาวชน เพื่อส่งมอบอาหารให้กลุ่มคนยากชนในช่วงแพร่ระบาดของโรค Covid-19 นอกจากนี้ บริษัทยังร่วมกับสมาคมแพทย์อายุน้อยแห่งเวียดนามเพื่อส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ อาทิ หน้ากาก N95 เครื่องช่วยหายใจ และอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ (ถุงมือแพทย์ Gel ล้างมือ)