โครงการ “ร้านอาหาร 2,000 ด่ง” (C.P Vietnam Corporation, ประเทศเวียดนาม)

18 พฤษภาคม 2565

C.P Vietnam Corporation ได้ร่วมมือกับสมาคมผู้สนับสนุนผู้ป่วยที่ยากจน เด็กกำพร้า และคนพิการในจังหวัดเบ๊นแจเพื่อจัดตั้งร้านอาหารชื่อว่า “ร้านอาหารผู้ดี 2000” เพื่อร่วมมือกับกับภาครัฐจังหวัดเบ๊นแจช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสมีรายได้น้อย หรือยังไม่มีงานที่มั่นคง ต้องหารายได้เลี้ยงชีพทุกวัน (เช่น ผู้ขายลอตเตอรี, ผู้เก็บขวดทิ้ง, คนงานก่อสร้าง, คนงานทำความสะอาด, นักเรียน นักศึกษาที่ยากจน เป็นต้น)