บริษัท เบลลิซิโอ ฟู้ด อิ้งค์ (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

18 พฤษภาคม 2565

เมืองแจ็คสัน รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเมืองอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 จึงเกิดโครงการ Feed IT Forward เพื่อแจกจ่ายอาหารกับให้ชุมชนผู้ที่มีรายได้น้อย ผู้ที่ตกในสถานการณ์ที่ลำบากในช่วงการระบาดใหญ่ให้เข้าถึงอาหารที่สะอาดปลอดภัย และมีคุณภาพ