โครงการหน้ากากแห่งความเมตตา

18 พฤษภาคม 2565

CP Vietnam ริเริ่มโครงการหน้ากากแห่งความเมตตา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนบริจาคหน้ากากอนามัยฟรี จำนวน 8 ล้านชิ้น ผลิตและส่งมอบให้แก่กระทรวงสาธารณสุขเวียดนาม เพื่อส่งมอบให้แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ , กระทรวงกลาโหม เจ้าหน้าที่ทหารป้องกันชายแดน , สหพันธ์เยาวชนแห่งชาติเวียดนาม, หน่วยงานและองค์กรต่างๆที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการควบคุมโรคระบาด รวมถึงอาสาสมัครเยาวชนที่ปฏิบัติหน้าที่ในแนวหน้าในการช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในประเทศเวียดนาม , ตลอดจนมอบให้องค์กรด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ได้แก่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย , สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ , คณะกรรมการกลาง ฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม , องค์กรมิตรภาพเวียดนาม เป็นต้น เพื่อช่วยป้องกันการติดเชื้อและบรรเทาการได้รับผลกระทบจากวิกฤติการแพร่ระบาดของโควิด-19

โรงงานผลิตหน้ากากอนามัย ดำเนินการด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ซึ่งเครื่องจักรทั้งหมด ได้นำเข้าจากประเทศไทย พื้นที่การผลิตในห้องปลอดเชื้อ ( Clean Room ) ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP ระบบมาตรฐาน ISO 9001: 2015 และ ISO 13485: 2016 และผ่านมาตรฐานเพื่อการส่งออก EN 14683 ของประเทศเวียดนาม โดยหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ที่ผลิตจากโรงงาน CPPC แห่งนี้ ใช้วัตถุดิบผลิตหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เพื่อป้องกันเชื้อโรค 3 ชั้น ผ่านมาตรฐานอย่างเข้มงวดมีกำลังการผลิตหน้ากากอนามัย จำนวน 1.2 ล้านชิ้นต่อเดือน ในช่วงแรก อีกทั้งผลิตภัณฑ์ผ่านผลการทดสอบคุณภาพหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ที่มีมาตรฐานสูงเทียบเท่ากับมาตรฐานการส่งออกไปยังยุโรปและอเมริกา