หอพักผู้ป่วยและญาติของผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลโรคมะเร็ง

18 พฤษภาคม 2565

โรงพยาบาล K Tan Trieu กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ประสบปัญหาผู้ป่วยล้นโรงพยาบาลและมีความแออัด ส่งผลให้ผู้ป่วยมีความยากลำบากในการเข้ารับการรักษาและไม่ได้รับความสะดวก หากแต่ผู้ป่วยไม่สามารถย้ายไปรักษายังโรงพยาบาลอื่นที่มีความแออัดน้อยและสะดวกสบาย เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการรักษามะเร็งนั้นสูง

บริษัท ซี.พี.เวียดนาม จึงได้ผนึกกําลังร่วมกับโรงพยาบาลเพื่อสร้างหอพัก ประกอบด้วย 240 เตียง มีห้องสุขา ห้องน้ำ พื้นที่ส่วนกลางและระบบบริหารจัดการหอพักที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในระหว่างการรักษา หอพักนี้ ไม่เพียงแต่ช่วยให้ครอบครัวได้พักผ่อนในที่สะดวก และปลอดภัย ค่าใช้จ่ายไม่แพง แต่ยังสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยและความเป็นระเบียบ