โครงการบริจาคโลหิต "เลือดหนึ่งหยดของคุณ ช่วยให้ชีวิตคนเกิดใหม่อีกครั้ง" (C.P Vietnam Corporation)

18 พฤษภาคม 2565

ตั้งแต่ปี 2009 ทางบริษัทซีพีเวียดนามได้จัดทำกิจกรรมบริจาคโลหิตภายในองค์กร เพื่อสร้างพลังการขับเคลื่อนจากภายในสู่ภายนอก โดยได้รับการร่วมแรง ร่วมใจ ทั้งชาวไทยและเวียดนาม ในระดับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ และจากจุดนี้ได้ต่อยอดส่งต่อความดี สร้างการมีส่วนร่วมให้กับครอบครัวพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เยาวชน นักศึกษา และชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมด้วยกัน โดยบริษัทจัดกิจกรรมขึ้นเอง รวมถึงผ่าน 2 โครงการที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนามสำหรับการรณรงค์บริจาคโลหิต ได้แก่ Hanh Trinh Do และ โครงการเทศกาลใบไม้สีชมพู Le Hoi Xuan Hong นอกจากนั้นซีพีเวียดนามยังก่อตั้งชมรมกรุ๊ปเลือดที่หายาก AB+ และ Rh- และมีความต้องการ ในบริษัทและชุมชน เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ผลการดำเนินงานปี 2564 :

  • จำนวนพนักงานเข้าร่วมโครงการ 3,207 คน
  • ปริมาณโลหิตที่บริษัทมีส่วนร่วมรณรงค์บริจาคโลหิต 54,752 ยูนิต