สานฝันปันโอกาส

18 พฤษภาคม 2565

เครือเจริญโภคภัณฑ์มีการดำเนินโครงการ "ซีพี สานฝัน ปันโอกาส" อย่างต่อเนื่องเพื่อปั้นเยาวชนที่มีความสามารถเข้าสู่สโมสรฟุตบอลอาชีพ โดยจัดให้มีการคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าเรียนรู้ทักษะด้านการเล่นฟุตบอลที่ดี รวมไปถึงได้เรียนรู้ในระดับมืออาชีพกับสโมสรแบงค็อกยูไนเต็ดหรือ BUFC Academy และ มอบทุนการศึกษาจากเครือฯ เพื่อเข้าเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เป็นการสร้างโอกาสและสานฝันให้เยาวชนได้มีการศึกษาและฝึกฝนทักษะด้านฟุตบอล เพื่อต่อยอดสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพ และเป็นกำลังสำคัญในทีมชาติไทย