การสนับสนุนนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ

18 พฤษภาคม 2565

เครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมด้วยบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการโอลิมปิก แห่งประเทศไทยฯ (The National Olympic Committee of Thailand) คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย (Paralympic Committee of Thailand) และการกีฬาแห่งประเทศไทย (Sports Authority of Thailand) ให้เป็นผู้สนับสนุนด้านอาหารและการสื่อสารอย่างเป็นทางการแก่นักกีฬาทีมชาติไทย รวมไปถึงเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนไทยในการแข่งขันแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี ทั้งร่างกายและจิตใจ โดยสนับสนุนอาหารที่สะอาด ปลอดภัย มีคุณภาพ พร้อมด้วยคุณค่าทางโภชนาการ และรสชาติอาหารไทยที่นักกีฬาคุ้นเคย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างพละกำลังให้กับนักกีฬาไทยพร้อมสำหรับการแข่งขัน และยังสนับสนุนด้านการสื่อสารด้วยการบริการ International Roaming เพื่ออำนวยความสะดวกให้คณะนักกีฬาติดต่อกับครอบครัว เสริมสร้างกำลังใจตลอดการแข่งขันเอเชียนเกมส์และเอเชียนพาราเกมส์ ซึ่งเป็นนักกีฬาพิการทีมชาติไทยอย่างเท่าเทียมกัน

นอกจากนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครือฯ ได้จัดทำโฆษณาภายใต้แนวคิด "#ทีมชาติไทย" มุ่งสร้างกระแสแรงเชียร์และความเป็นหนึ่งเดียวกันของคนไทยทั้งประเทศ รวมทั้งดำเนินการประชาสัมพันธ์ และรายงานผลการแข่งกีฬาอย่างต่อเนื่องตลอดการแข่งขันปลุกกระแสให้คนไทยร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันในการเชียร์กีฬาเพื่อส่งกำลังใจให้นักกีฬาไทยในการแข่งขันครั้งสำคัญ นับเป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นที่สะท้อนถึงพันธสัญญาของเครือเจริญโภคภัณฑ์ในการผลักดันและส่งเสริมด้านสุขภาพและสุขภาวะที่ดีให้แก่สังคมไทย