กองทุนช่วยเหลือพนักงาน

08 กรกฎาคม 2562

โลตัสต้าอ้าย ผู้บริหาร พนักงาน ซีพีโลตัส เขตใต้ จัดตั้งกองทุนตั้งแต่ปี 2014 เพื่อช่วยเหลือพนักงานและครอบครัว ที่เจ็บป่วย เสียชีวิต หรือไร้ทีอยู่อาศัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ผลลัพธ์ : ปัจจุบันมีเงินหมุนเวียนในกองทุนกว่า 8แสนหยวน ช่วยเหลือพนักงานแล้วกว่า 80 ครอบครัว