เฝ้าระวังช้างป่าด้วยระบบเตือนภัยล่วงหน้า

08 กรกฎาคม 2562

ทรูฯ ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติฯนำเทคโนโลยีสื่อสาร มาใช้เฝ้าระวังช้างป่า เข้าไปหากินในพื้นที่เกษตรกรรม รอบเขตอุทยานแห่งชาติกุยบุรี

ผลลัพธ์ : ตั้งแต่ปี 2560-2562
สามารถลดความเสียหายพื้นที่เกษตรลง มีการขยายผลนำระบบไปใช้ในพื้น
ที่อุทยานต่างๆทั่วประเทศ