เครือเจริญโภคภัณฑ์ เดินหน้าขับเคลื่อนจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) จัดอบรมผู้บริหารระดับสูง ภายใต้หัวข้อ “หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์” สอดคล้องนโยบายการดำเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้หลักธรรมาภิบาลสากล
Corporate News
30 October 2019
เครือเจริญโภคภัณฑ์ เดินหน้าขับเคลื่อนจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) จัดอบรมผู้บริหารระดับสูง ภายใต้หัวข้อ “หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์” สอดคล้องนโยบายการดำเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้หลักธรรมาภิบาลสากล
SRT and CP Group signed the PPP agreement to develop the High-Speed Rail Linking Three Airports Project
Corporate News
24 October 2019
SRT and CP Group signed the PPP agreement to develop the High-Speed Rail Linking Three Airports Project
#SMILETOGETHER “YOUR ONE BAHT CAN BRING SMILES TO THEIR FACES” CPG & TRUE GROUP JOIN OPERATION SMILE THAILAND TO URGE THAIS TO DONATE ONLY 1 BAHT/PERSON TO FUND CLEFT LIP & PALATE OPERATIONS FOR KIDS
Corporate News
04 October 2019
#SMILETOGETHER “YOUR ONE BAHT CAN BRING SMILES TO THEIR FACES” CPG & TRUE GROUP JOIN OPERATION SMILE THAILAND TO URGE THAIS TO DONATE ONLY 1 BAHT/PERSON TO FUND CLEFT LIP & PALATE OPERATIONS FOR KIDS
C.P. Group CEO reaffirms commitment to SDGs, announces support for global food security and pledges to promote Global Compact Network Thailand as a driver for national sustainability
Sustainability News
30 September 2019
C.P. Group CEO reaffirms commitment to SDGs, announces support for global food security and pledges to promote Global Compact Network Thailand as a driver for national sustainability
Ministry of Justice and Global Compact Network Thailand holds 3rd International Conference on Business and Human Rights with focus on ‘Sustainable Financing’
Corporate News
13 September 2019
Ministry of Justice and Global Compact Network Thailand holds 3rd International Conference on Business and Human Rights with focus on ‘Sustainable Financing’
C.P. Group launches “SEACOSYSTEM: For the Sustainable Thai Sea”, integrating support from all sectors for the conservation of Thailand’s sea and partners with the Department of Fisheries to plant 1,000 artificial reefs
Sustainability News
13 September 2019
C.P. Group launches “SEACOSYSTEM: For the Sustainable Thai Sea”, integrating support from all sectors for the conservation of Thailand’s sea and partners with the Department of Fisheries to plant 1,000 artificial reefs
C.P. Group to Support Nutritious Meals and Telecommunications for Thai Para Athletes at ASEAN Para Games and Paralympic Games
Corporate News
29 August 2019
C.P. Group to Support Nutritious Meals and Telecommunications for Thai Para Athletes at ASEAN Para Games and Paralympic Games
เครือเจริญโภคภัณฑ์ ตอกย้ำมาตรฐานการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเต็มรูปแบบในทุกประเทศที่เข้าไปลงทุน ล่าสุดได้เปิดเวทีส่งต่อนโยบายและแนวปฏิบัติในเขตประเทศจีน
Corporate News
16 August 2019
เครือเจริญโภคภัณฑ์ ตอกย้ำมาตรฐานการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเต็มรูปแบบในทุกประเทศที่เข้าไปลงทุน ล่าสุดได้เปิดเวทีส่งต่อนโยบายและแนวปฏิบัติในเขตประเทศจีน
CP Foods India enters IFFO RS IP for fishmeal sustainable production
Corporate News
15 August 2019
CP Foods India enters IFFO RS IP for fishmeal sustainable production
"C.P. Group Supports Food and Telecommunications for Thailand's 'SEA Games & Olympic' Teams"
Corporate News
08 August 2019
"C.P. Group Supports Food and Telecommunications for Thailand's 'SEA Games & Olympic' Teams"
How to create responsible supply chains in the age of globalization 4.0 By Suphachai Chearavanont, Chief Executive Officer, CP Group
Corporate News
15 July 2019
How to create responsible supply chains in the age of globalization 4.0 By Suphachai Chearavanont, Chief Executive Officer, CP Group
CP Foods named as member of FTSE4Good Emerging Index for the 3rd year
Sustainability News
11 July 2019
CP Foods named as member of FTSE4Good Emerging Index for the 3rd year