“ซีพี สานฝัน ปันโอกาสสู่ ผู้นำรุ่นใหม่” ส่ง 20 เยาวชนคนรุ่นใหม่ตัวแทนประเทศไทย ร่วมเวทีการประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนระดับโลก One Young World 2017 ระหว่างวันที่ 4 – 7 ตุลาคมนี้

05 August 2017

เครือเจริญโภคภัณฑ์ เชื่อมั่นในพลังของเยาวชนคนรุ่นใหม่ เดินหน้าโครงการ “ซีพีสานฝัน ปันโอกาส สู่ผู้นำรุ่นใหม่ One Young World ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 สนับสนุนผู้นำรุ่นใหม่จากกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ในเครือเจริญโภคภัณฑ์จำนวน 15 คน และผู้นำเยาวชนจากภายนอกอีก 5 คน รวม 20 คน เป็นตัวแทนเยาวชนจากประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมในการประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนระดับโลก  “One Young World 2017” ณ เมืองโบโกตา ประเทศโคลอมเบีย ระหว่างวันที่ 4 ถึง 7 ตุลาคมนี้ภายใต้แนวคิด “คิดเปลี่ยนโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยในปีนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์ยังได้เปิดโอกาสให้กับตัวแทนเยาวชนจากสามจังหวัดชายแดนใต้หรือกลุ่มลูกเหรียงที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ร่วมเป็นหนึ่งในตัวแทนประเทศไทย นำเสนอมุมมองของการสร้างสันติภาพด้วยความรักและการให้อภัย ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ประเด็นปัญหาสำคัญของโลกที่ถูกนำมาพูดคุยกันในการประชุมครั้งนี้ เพื่อระดมพลังความคิดและความร่วมมือจากผู้นำรุ่นใหม่กว่า 1,300 คนจาก 190 ประเทศทั่วโลก เพื่อสานต่อความฝัน เสริมพลังคนรุ่นใหม่ เพื่อร่วมกันเปลี่ยนแปลงสังคมและโลกให้ดียิ่งขึ้น

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ดำเนินโครงการ “ซีพีสานฝัน ปันโอกาส สู่ผู้นำรุ่นใหม่ One Young World” อีกครั้งต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อสานต่อความฝันและพลังที่จะคิดเปลี่ยนแปลงสังคมและโลกไปในทางที่ดีขึ้น ด้วยการเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนการจัดการประชุมระดับโลก One Young World Summit 2017 ณ เมืองโบโกตา ประเทศโคลอมเบีย โดยคัดเลือกผู้นำเยาวชนคนรุ่นใหม่เข้าร่วมประชุมจำนวน 20 คน ซึ่งในปีนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์ต้องการมอบโอกาสให้กับเยาวชนไทย จึงได้คัดเลือกผู้นำรุ่นใหม่ซึ่งประกอบด้วยพนักงานจากกลุ่มธุรกิจต่างๆ ในเครือฯ จำนวน 15 คน และสรรหาเยาวชนผู้นำรุ่นใหม่ที่มีความสามารถจากภายนอกองค์กร จำนวน 5 คน ให้ได้รับโอกาสและเข้าร่วมในเวทียิ่งใหญ่ระดับโลกครั้งนี้ด้วย เพื่อสานพลังคนรุ่นใหม่ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับสังคมโลกและสังคมไทย

 “One Young World เป็นเวทีการประชุมระดับโลกสำหรับผู้นารุ่นใหม่ ที่คาดว่าจะมีผู้นำระดับโลก และผู้นำรุ่นใหม่เข้าร่วมประชุมมากกว่า 1,300 คน จากมากกว่า 190 ประเทศทั่วโลก ซึ่งนอกจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกแล้ว ไม่มีการประชุมใดที่ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นคนวัยหนุ่มสาวที่เป็นตัวแทนจากประเทศต่างๆ จะได้มาอยู่รวมกันมากขนาดนี้ โดยผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่จะใช้เวทีนี้ในการแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงประเด็นปัญหาสำคัญ 5 ด้านของโลก ได้แก่ 1.ความยากจน (Poverty) 2.การศึกษา (Education) 3.สันติภาพและความปรองดอง (Peace & Reconciliation) 4. ความเป็นผู้นำ (Leadership & Government) 5. สิ่งแวดล้อม (Environment) ซึ่งตัวแทนคนรุ่นใหม่ทั้ง 20 คน จะร่วมเป็นตัวแทนเยาวชนจากประเทศไทย ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิด ในประเด็นปัญหาเร่งด่วนที่เกิดขึ้นในสังคมโลกร่วมกับผู้นำรุ่นใหม่จากทั่วโลก เพื่อร่วมกันหาทางออกให้กับโลกของเรา เพราะเครือเจริญโภคภัณฑ์เชื่อมั่นว่าแรงบันดาลใจจากการประชุมและพลังความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่จะสามารถกำหนดทิศทางและอนาคตของโลกให้เปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ (SDG) หรือ Sustainable Development Goals ทั้ง 17 ข้อได้ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่มุ่งมั่นในการพัฒนาทั้งธุรกิจและสังคมไทยให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเรื่องของการส่งเสริมสิทธิของเยาวชนและการสร้างสันติภาพ ความรักและการให้อภัย ซึ่งในปีนี้ทางเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้เปิดโอกาสให้กับตัวแทนเยาวชนจากสามจังหวัดชายแดนใต้หรือกลุ่มลูกเหรียงที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบ ร่วมเป็นหนึ่งในตัวแทนประเทศไทย นำเสนอมุมมองของการสร้างสันติภาพด้วยความรักและการให้อภัย ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าหัวข้อสำคัญของการประชุมในครั้งนี้ด้วย”

โดยผู้นำเยาวชนคนรุ่นใหม่จากกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ในเครือเจริญโภคภัณฑ์และจากองค์กรภายนอกจะได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพและวิสัยทัศน์ผ่านเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเหล่าวิทยากรชั้นนำของประเทศในหัวข้อต่างๆ ณ สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ CP Leadership Institute เพื่อเปิดมุมมองใหม่ในระดับโลกและเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมการประชุม One Young World Summit 2017 ให้กับตัวแทนเยาวชนคนรุ่นใหม่ของประเทศไทยทั้ง 20 คน

การประชุมสุดยอดผู้นำรุ่นใหม่ “One Young World Summit 2017”  มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 ถึง 7 ตุลาคม 2560  ณ เมืองโบโกตา ประเทศโคลอมเบีย  ซึ่งนับว่าเป็นการจัดการประชุมขึ้นเป็นครั้งแรกในทวีปอเมริกาใต้ โดยได้รับเกียรติจากผู้นำระดับโลกอาทิ นายมูฮัมหมัด ยูนูส ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ นายโคฟี อันนัน อดีตรองเลขาธิการสหประชาชาติ รวมไปถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงในระดับโลกหลากสาขาอาชีพ มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้นำเยาวชนจากทั่วโลก เพื่อร่วมกันสร้างเครือข่ายผู้นำและเยาวชนคนรุ่นใหม่เพื่อผลักดันให้โลกใบนี้ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันมีเครือข่ายผู้นำเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นจากเวทีนี้จำนวนกว่า 8,000 คนทั่วโลก และมีผู้คนมากกว่า 8.5 ล้านคนที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นจากโครงการที่ดำเนินงานโดยทูตเยาวชน One Young World.