เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดบ้านต้อนรับคณะนักศึกษาจาก The PBC School of Finance (PBCSF), Tsinghua University สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าศึกษาดูงานกิจการของเครือฯ ในฐานะบริษัทชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน

06 July 2018

เมื่อ 6 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์  และประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตร PBCSF B&R Finance EMBA Program จาก Tsinghua University สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเจ้าของธุรกิจ และผู้บริหารบริษัทจากกลุ่มประเทศอาเซียน เข้าศึกษาดูงานกิจการของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ณ อาคารทรู ทาวเวอร์ ในการนี้ คุณศุภชัยยังให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ "Overview of CP Group and Relevant Business Opportunities in Thailand" นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก คุณนพปฎล เดชอุดม รองประธาน สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร เครือฯ บรรยายในหัวข้อ The Sustainability Journey of CP Group ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน ผอ.ด้านการศึกษาและวิชาการ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น บรรยายเกี่ยวกับโครงการผู้นำเพื่อพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน และคุณฐนสรณ์ ใจดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ True Digital Park บรรยายในหัวข้อ How to Drive Digital Economy by Building Strong Ecosystem ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะนักศึกษานานาชาติกลุ่มนี้เป็นอย่างมาก