ซีอีโอ เครือซีพี “คุณศุภชัย เจียรวนนท์” คิกออฟ “CP Technology Summit” ครั้งแรกในเครือฯ ดึง “ดร.อลิซาเบท ซู” ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในด้านเทคโนโลยีจาก Silicon Valley เข้าคุมบังเหียนในตำแหน่ง “Chief Technology Officer”

04 May 2018

4 พ.ค. 61 : คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม “CP Technology Summit” ซึ่งเครือเจริญโภคภัณฑ์จัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยรวมผู้นำด้านเทคโนโลยีของกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ในเครือฯร่วมประชุมเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับเครือฯในด้านเทคโนโลยี เพื่อให้ก้าวทันกับโลกยุคดิจิตอล 4.0 ซึ่งเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน และรองรับรับการเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีของประเทศไทยตามนโยบายประเทศไทย 4.0  ด้วยเหตุนี้เครือฯซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ของไทย ทั้งยังประกอบธุรกิจต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ได้แก่ AI : Artificial Intelligence  IoT: Internet of Things  Blockchain Technology DNA Technology (Gene) และ Nano Technology  ดังนั้นจึงต้องรวมพลังสร้างสรรค์และพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันการเปลี่ยนแปลง

CP Technology Summit จัดขึ้นโดย ดร.อลิซาเบท ซู ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระดับโลก ซึ่งมีประสบการณ์คร่ำหวอดมาจาก Silicon Valley โดยดร.อลิซาเบท ซู ได้ก้าวเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่ง “Chief Technology Officer” เครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนกลุ่มบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ให้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล  โดยนำความรู้ความสามารถจากประสบการณ์ที่ช่วยขับเคลื่อนเทคโนโลยีของโลกมาช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับซีพี ให้สอดคล้องกับนโยบายเครือฯในยุค 4.0

ดร.อลิซาเบท ซู เป็นคนเก่งในระดับโลก เคยได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งใน 100 สตรีที่ทรงอิทธิพลใน Silicon Valley ของสหรัฐฯ จาก The Silicon Valley Business Journal’s Women of Influence ในปี 2015 โดยเธอมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในโลกของเทคโนโลยี โดยการพัฒนาและการวางระบบในการใช้ซอฟแวร์สำหรับใช้ในการบริการ บิ๊กดาต้า และซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการบริหารแบบพกพา  ทั้งนี้ ดร.อลิซาเบท ซู มีประสบการณ์ในการทำงานกับกับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำหลายแห่ง ได้แก่ บริษัท BMC Software ตำแหน่ง Chief Transformation Officer โดยรับผิดชอบ Central Technology Organization และ Digital Service Management BU Engineering Organization ของบริษัท และก่อนหน้านั้น ยังได้ร่วมงานกับ Acxiom ในตำแหน่งรองประธานกลุ่มวิศวกรรมผลิตภัณฑ์ (Vice President of Product Engineering) นอกจากนี้ ยังเป็นรองประธานอาวุโส ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ (The Global SVP of Product Development) ที่ Rearden Commerce รวมไปถึงทำงานอีกหลายปีกับ IBM ในการพัฒนา the IBM Content Management Suite และ DB2

อนึ่งการประชุม “CP Technology Summit” จัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 พ.ค.นี้ ณ ห้องประชุมชั้น 31 อาคารเอไอเอ ทาวเวอร์ โดยมีผู้นำด้านเทคโนโลยีจากทุกกลุ่มธุรกิจเข้าร่วมงานเกือบ 100 คน