บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อตกลงเพื่อเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ระหว่าง Rapidz Pays กับบริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด

12 April 2018

บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อตกลงเพื่อเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ระหว่าง Rapidz Pays กับบริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ขอชี้แจงว่า บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อตกลงเพื่อเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ที่ Rapidz Pays ได้ลงนามกับบริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบการจ่ายเงินโดยไม่ต้องอาศัยเงินสด ในร้านสะดวกซื้อ 7-11 ร้านเชสเตอร์กริลล์ ร้านทรูคอฟฟี่ ห้างแม็คโคร โรงภาพยนตร์เอสเอฟและโรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว พระราม 9 ตามที่ Allianz Capitals ได้กล่าวอ้างเมื่อเร็ว ๆ  นี้ และตามที่ตราสัญลักษณ์ของบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัด ได้ปรากฏอยู่ในพิธีการลงนามดังกล่าวด้วย

ขณะนี้ บริษัทฯ กำลังพิจารณามาตรการและการดำเนินการที่เหมาะสม และจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

สำนักกิจกรรมสื่อสารองค์กร

เครือเจริญโภคภัณฑ์