คำชี้แจงของบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัด กรณีการประกาศขาย Cryptocoin สกุล HoToKen

24 March 2018

คำชี้แจงของบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัด กรณีการประกาศขาย Cryptocoin สกุล HoToKen

กรณีการประกาศขาย (Initial Coin Offering – ICO) Cryptocoin สกุล “HoToKen” โดยบริษัท Axion Ventures Inc. และนำมาขายต่อโดยบริษัท Virtual Coin Company ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2561 นั้น บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ขอชี้แจงว่า บริษัทฯ บริษัทในเครือ  และผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีส่วนรู้เห็นและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น 

ขณะนี้ บริษัทฯ กำลังพิจารณามาตรการ การดำเนินการที่เหมาะสม และจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สำนักกิจกรรมสื่อสารองค์กร

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด