เครือเจริญโภคภัณฑ์ประกาศแต่งตั้ง “นายคูลชาน ซิงห์” ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็น “ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล (ร่วม)” หรือ “Co-CPO” เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็น “แบรนด์นายจ้างระดับโลก” รองรับเส้นทางซี.พี.4.0

29 January 2018

29 มกราคม 2561 กรุงเทพฯ - บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ได้ประกาศแต่งตั้ง นาย คูลชาน ซิงห์ (Mr.Kulshaan Singh) เป็นประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล(ร่วม) เมื่อปลายปี 2560  ที่ผ่านมา โดยนายคูลชานจะมีบทบาทและความรับผิดชอบในการสร้างเครือเจริญโภคภัณฑ์ให้เป็น “แบรนด์นายจ้างระดับโลก”  หรือ “Global Employer Brand” สนองตอบการเป็นกลุ่มธุรกิจที่อยู่ในระดับสากล  ทั้งยังช่วยพัฒนายุทธศาสตร์ให้กับหน่วยงานทรัพยากรบุคคลต่าง ๆ กลุ่มบริษัทเครือฯให้มีกลไกการทำงานสอดคล้องกับมาตรฐานสากล นายคูลชานจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับ ดร. นริศ ธรรมเกื้อกูล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล(ร่วม) เครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อกำกับดูแลการดำเนินกลยุทธ์เพื่อดึงดูด จูงใจ และรักษาบุคลากรที่มีความสามารถสูง โดยนายคูลซานจะรายงานตรงกับ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ทั้งยังจะต้องทำงานอย่างใกล้ชิดกับนายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในการสรรหาบุคลากรที่ดี และมีความสามารถจากทั่วโลก เพื่อสร้างผู้นำรุ่นใหม่แห่งอนาคตให้กับเครือเจริญโภคภัณฑ์

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า บุคลากรคือ สินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดของเครือเจริญโภคภัณฑ์ และเครือฯมีความยินดีที่ได้พบกับคุณคูลชาน ซึ่งเป็นผู้บริหารที่มีความสามารถระดับโลก โดยเขาจะนำประสบการณ์จากการทำงานกับองค์กรขนาดใหญ่ชั้นนำ โดยเฉพาะจากการปรับเปลี่ยนครั้งสำคัญในองค์กรต่างๆ มาช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคลของเครือเจริญโภคภัณฑ์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานระดับโลก ซี่งจะทำให้เครือฯสามารถสร้างผู้นำรุ่นใหม่แห่งอนาคตและพัฒนาพนักงานให้เป็นคนเก่งที่ดี เพื่อรองรับกับการยุทธศาสตร์การเติบโตของเครือฯในอนาคต การสะสมประสบการณ์มาอย่างยาวนาน ทำให้คุณคูลชานสามารถเข้าใจกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ในประเทศไทยเป็นอย่างดี บวกกับประสบการณ์ในระดับโลก จึงทำให้มั่นใจว่าคุณคูลชานจะช่วยนำเครือเจริญโภคภัณฑ์สามารถก้าวสู่การเป็น “แบรนด์นายจ้างระดับโลก”หรือ “Global Employer Brand” รองรับเส้นทางซี.พี. 4.0 เพื่อนำธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างประโยชน์แก่ประเทศไทยและทุกประเทศที่เข้าไปลงทุนครบทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

นายคูลชาน ซิงห์ ประธานบริหารทรัพยากรบุคคลร่วม เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวในช่วงแนะนำตัวต่อผู้บริหารของเครือฯ ว่า “ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้เข้าร่วมงานกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งเป็นบริษัทที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเกือบ 100 ปี และนี่เป็นโอกาสที่ผมจะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของบุคลากรในอนาคต ผมหวังว่าจะได้ร่วมงานกับทีมผู้บริหารระดับสูงของเครือฯ เพื่อต่อยอดความสำเร็จของพวกเขา รวมถึงสร้างคนเก่งที่ดี  และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจ ผมรักในงานพัฒนาบุคลากรและเชื่อว่าไม่มีองค์กรใดในภูมิภาคนี้ ที่มุ่งมั่นพัฒนาผู้นำรุ่นต่อไปเหมือนกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ และสิ่งที่ผมประทับใจที่สุดอีกอย่างคือ ค่านิยมองค์กรของเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปรัชญา 3 ประโยชน์ ที่ได้กล่าวไว้คือ เป็นประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชน ทั้งในประเทศไทยและประเทศที่เข้าไปลงทุน และท้ายสุดคือ จึงเป็นประโยชน์กับบริษัทและพนักงาน ดังนั้น การเห็นประโยชน์ของประเทศและสังคมก่อนเห็นประโยชน์ของตนเอง ก็เป็นความเชื่อของผมเช่นกัน”

ทั้งนี้ นาย คูลชาน มีประสบการณ์ระดับโลกกว่า 20 ปี ในธุรกิจที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากรและการสร้างผู้นำ มีความเชี่ยวชาญในด้านการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงองค์กรและการปฏิรูปทรัพยากรบุคคล การสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร การพัฒนาประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการคนเก่ง หรือ  Talent management นายคูลชานผ่านประสบการณ์มากมายมาแล้วทั่วโลกและใช้ชีวิตในหลายประเทศทั้งในประเทศไทย มาเลเซีย อินเดีย และสิงคโปร์ ล่าสุดก่อนเข้าร่วมงานกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ ดำรงตำแหน่งซีอีโอ บริษัท เมอร์เซอร์ ประเทศสิงคโปร์ และก่อนหน้านั้น มีตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท Aon Hewitt Southeast Asia นายคูลชาน จบการศึกษาระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคลจาก XLRI School of Management Jamshedpur ประเทศอินเดีย ถือสัญชาติสิงคโปร์ และปัจจุบันร่วมงานกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ ณ สำนักงานใหญ่ในกรุงเทพฯ นอกจากนี้ เขายังเป็นอาจารย์พิเศษที่สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี 2545

เกี่ยวกับเครือเจริญโภคภัณฑ์

เครือเจริญโภคภัณฑ์ คือ กลุ่มบริษัทชั้นนำของไทยที่ดำเนินธุรกิจหลากหลาย โดยมีธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร ธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย และธุรกิจโทรคมนาคมเป็นธุรกิจหลัก  มีการลงทุนใน 20 ประเทศทั่วโลก มีบริษัทในเครือประมาณ 200 แห่งทั่วโลก พนักงานราว 350,000คน โดยในการดำเนินธุรกิจได้ยึดมั่นใน “ปรัชญา 3 ประโยชน์” ได้แก่ “ประโยชน์แก่ประเทศชาติ ประโยชน์แก่ประชาชน  และประโยชน์แก่บริษัท” ทำให้เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแก่ประเทศไทย และทุกประเทศที่เข้าไปลงทุน ซึ่งได้สร้างความแข็งแกร่งและเป็นรากฐานที่มั่นคงทำให้เครือเจริญโภคภัณฑ์เติบโตอย่างยั่งยืนบนเวทีการค้าโลก และล่าสุดในเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา บริษัทหลัก 3 บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร บมจ.ซีพีออลล์ และบมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้รับเลือกเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความอย่างยั่งยืนของดาวโจนส์ (DJSI) ซึ่งเป็นสัญญาณแสดงถึงความมุ่งมั่นของเครือเจริญโภคภัณฑ์ในการสร้างอนาคตที่ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว