สร้างบ้านพักผู้ป่วยและญาติ

08 July 2019

ซีพีเวียดนามสร้างที่พักผู้ป่วยและญาติโรงพยาบาลมะเร็ง สาขาTan Trieu โดยคิดค่าเช่าต่ำ เพื่อให้โรงพยาบาลมีเงินทุนหมุนเวียน จนภาครัฐนำเป็นต้นแบบไปขยายผลในระดับประเทศ

ผลลัพธ์ : สร้างอาคาร 3 หลัง 240 เตียง