อุปกรณ์จดบันทึกอักษรเบรลล์

08 July 2019

ทรูฯร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาเครื่อง Braille Note Taker ช่วยให้ผู้พิการทางสายตา จดบันทึกได้รวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนมากขึ้น

ผลลัพธ์ : พร้อมระดมทุนสนับสนุนการผลิตเครื่องMEM 1,000 เครื่อง มอบให้ผู้พิการทางสายตา