หาย(ไม่)ห่วง

08 July 2019

ทรูฯร่วมกับมูลนิธิกระจกเงา นำแอพพลิเคชั่น Thai Missing มาช่วยติดตาม และแจ้งเบาะแสผู้สูญหายได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผลลัพธ์ : สามารถแจ้งเบาะแสผู้ป่วยสมองเสื่อม ที่หายจากบ้านในปี 2561-2562 ได้ 10%