เครือเจริญโภคภัณฑ์
ร่วมเป็นแรงขับเคลื่อนสังคมสู่ความยั่งยืนเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

ร้อยเรียงความดี CP ทำดีเพื่อสังคม

(ข้อมูลโครงการปี 2016-2018)
เกือบร้อยปีที่ผ่านมา ซีพีทำธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ สุจริต และสร้างความดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อสังคม ชุมชน ประเทศ ตามรอยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเชื่อว่าการปิดทองหลังพระ สักวันทองจะล้นออกมาหน้าพระเอง วันนี้ซีพีกำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 100 และจะก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน เรารักซีพี จึงขอเชิญชวนชาวซีพี ร่วมกันสร้างความดีต่อไป และส่งต่อความดีของเครือเจริญโภคภัณฑ์ให้กับสังคม ชุมชน ประเทศอย่างต่อเนื่อง
World (66)
Thailand (56)
China (3)
Vietnam (3)
Philippines (1)
Laos (1)
USA (1)
Myanmar (1)

วีดีโอองค์กร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

ข่าวและกิจกรรม

ดูทั้งหมด

บทความพิเศษ