สร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยกล้วยหอมทอง

1 กรกฎาคม 2562

ซีพีออล์ ร่วมกับสหกรณ์ กลุ่มวิสาหกิจต่างๆ ส่งเสริมการปลูกกล้วยหอมทองที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อุปทาน

ผลลัพธ์ : เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพกว่า 1,890 ครอบครัว มีกำไรขั้นต่ำ 30,000 บาท/crop/ไร่

huluhub.com
adapazari escort bandirma escort
chaude du sexe katrina kaif hot sex vedio jeune baisee par un vieux www xnxx best video com
ankara escort
yildirim escort
izmir escort
gulus estetigi
British Shorthair Cat