ลดใช้ถุงพลาสติกในมหาวิทยาลัย

1 กรกฎาคม 2562

ซีพีออลล์ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ รณรงค์ปลูกจิตสำนึก ให้เยาวชนและคนทั่วไป ลดการใช้ถุงพลาสติก โดยเริ่มในมหาวิทยาลัยต่างๆ


ผลลัพธ์ : : ลดการใช้ถุงพลาสติกได้กว่า 125 ล้านใบ เป็นยอดเงินบริจาคให้โรงพยาบาลศิริราช ครั่งที่ 1จำนวน25 ล้านบาท