แปลงใหญ่ข้าวประชารัฐ สุพรรณบุรี

8 กรกฎาคม 2562

กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศสนับสนุนการสร้างประสิทธิภาพการผลิตข้าว เพื่อสุขภาพของเกษตรกร อ.เดิมบางนางบวช ทุกขั้นตอนการผลิตและการตลาด


ผลลัพธ์ : ผลผลิตเพิ่ม 78 ก.ก./ไร่ รายได้เกษตรกรเพิ่ม 2,058บาท/ไร่
ชุมชนมีรายได้เพิ่ม 41,160 บาท/ครัวเรือน/ฤดูกาล


huluhub.com
adapazari escort bandirma escort
chaude du sexe katrina kaif hot sex vedio jeune baisee par un vieux www xnxx best video com
ankara escort