สนับสนุนอาชีพผู้พิการ ด้านการเกษตร

8 กรกฎาคม 2562

ทรูฯ สนับสนุนการฝึกอาชีพและทักษะการเกษตร ให้ผู้พิการสามารถ พึ่งพา ตนเองอยู่ในภูมิลำเนาได้

ผลลัพธ์ : ผู้พิการมีรายได้ จากการ ปลูกเห็ด เฉลี่ย 3,000 บาท/เดือน เกิดการรวมกลุ่ม พัฒนาสู่การก่อตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคม

huluhub.com
adapazari escort bandirma escort
chaude du sexe katrina kaif hot sex vedio jeune baisee par un vieux www xnxx best video com
ankara escort