โครงการการส่งเสริมการเข้าถึงอาหาร
Health ความมั่นคงทางอาหารและการเข้าถึงโภชนาการ
โครงการการส่งเสริมการเข้าถึงอาหาร
Circular Meal…มื้อนี้เปลี่ยนโลก (บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร, ประเทศไทย)
Health ความมั่นคงทางอาหารและการเข้าถึงโภชนาการ
Circular Meal…มื้อนี้เปลี่ยนโลก (บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร, ประเทศไทย)
โครงการ CPRAM Junior Chef (ซีพีแรม , ประเทศไทย)
Health ความมั่นคงทางอาหารและการเข้าถึงโภชนาการ
โครงการ CPRAM Junior Chef (ซีพีแรม , ประเทศไทย)
เจียไต๋ เดินหน้าสร้างความมั่นคงทางอาหาร ร่วมเปลี่ยนดาดฟ้าสู่สวนผักในเมือง บรรเทาผลกระทบโควิด-19
Health ความมั่นคงทางอาหารและการเข้าถึงโภชนาการ
เจียไต๋ เดินหน้าสร้างความมั่นคงทางอาหาร ร่วมเปลี่ยนดาดฟ้าสู่สวนผักในเมือง บรรเทาผลกระทบโควิด-19
โครงการ ซีพี ปันปลูก (เครือเจริญโภคภัณฑ์, ประเทศไทย)
Health ความมั่นคงทางอาหารและการเข้าถึงโภชนาการ
โครงการ ซีพี ปันปลูก (เครือเจริญโภคภัณฑ์, ประเทศไทย)
โครงการอาหารแห่งความห่วงใย/ Put our heart into food (C.P Vietnam Corporation, ประเทศเวียดนาม)
Health ความมั่นคงทางอาหารและการเข้าถึงโภชนาการ
โครงการอาหารแห่งความห่วงใย/ Put our heart into food (C.P Vietnam Corporation, ประเทศเวียดนาม)
เลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันเด็กกำพร้า (บริษัท C.P. Vietnam Corporation, ประเทศเวียดนาม)
Health ความมั่นคงทางอาหารและการเข้าถึงโภชนาการ
เลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันเด็กกำพร้า (บริษัท C.P. Vietnam Corporation, ประเทศเวียดนาม)
ผักปลอดภัยเพื่อพนักงาน สายธุรกิจสุกร ประเทศเวียดนาม  (C.P Vietnam Corporation, ประเทศเวียดนาม)
Health ความมั่นคงทางอาหารและการเข้าถึงโภชนาการ
ผักปลอดภัยเพื่อพนักงาน สายธุรกิจสุกร ประเทศเวียดนาม (C.P Vietnam Corporation, ประเทศเวียดนาม)
โครงการ “ร้านอาหาร 2,000 ด่ง” (C.P Vietnam Corporation, ประเทศเวียดนาม)
Health ความมั่นคงทางอาหารและการเข้าถึงโภชนาการ
โครงการ “ร้านอาหาร 2,000 ด่ง” (C.P Vietnam Corporation, ประเทศเวียดนาม)
Milk for Kids (Myanmar CP.Livestock co.ltd , สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์)
Health ความมั่นคงทางอาหารและการเข้าถึงโภชนาการ
Milk for Kids (Myanmar CP.Livestock co.ltd , สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์)
Food for Life (Myanmar C.P. Livestock Co., Ltd., สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์)
Health ความมั่นคงทางอาหารและการเข้าถึงโภชนาการ
Food for Life (Myanmar C.P. Livestock Co., Ltd., สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์)
โครงการ อาหารกลางวันเพื่อเด็กด้อยโอกาส (C.P. CAMBODIA CO., LTD. , ประเทศกัมพูชา)
Health ความมั่นคงทางอาหารและการเข้าถึงโภชนาการ
โครงการ อาหารกลางวันเพื่อเด็กด้อยโอกาส (C.P. CAMBODIA CO., LTD. , ประเทศกัมพูชา)
โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนเด็กกำพร้าแขวงหลวงพระบาง (บริษัท ซี.พี.ลาว จำกัด, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)
Health ความมั่นคงทางอาหารและการเข้าถึงโภชนาการ
โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนเด็กกำพร้าแขวงหลวงพระบาง (บริษัท ซี.พี.ลาว จำกัด, สาธารณรัฐประชาธิ...
โครงการเลี้ยงปลาเพื่ออาหารกลางวัน (บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร, ประเทศฟิลิปปินส์)
Health ความมั่นคงทางอาหารและการเข้าถึงโภชนาการ
โครงการเลี้ยงปลาเพื่ออาหารกลางวัน (บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร, ประเทศฟิลิปปินส์)
CPF Russia ร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหารช่วยชาวรัสเซียฝ่าวิกฤติโควิด-19 (บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร, ประเทศรัสเซีย)
Health ความมั่นคงทางอาหารและการเข้าถึงโภชนาการ
CPF Russia ร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหารช่วยชาวรัสเซียฝ่าวิกฤติโควิด-19 (บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร, ประเทศรัสเซีย)...
การบริจาคอาหารให้กับองค์กรการกุศล FareShare (บริษัท ซีพีฟู้ดส์, ประเทศอังกฤษ)
Health ความมั่นคงทางอาหารและการเข้าถึงโภชนาการ
การบริจาคอาหารให้กับองค์กรการกุศล FareShare (บริษัท ซีพีฟู้ดส์, ประเทศอังกฤษ)
โครงการ "No-More-Hunger" (SuperDrob, ประเทศโปแลนด์)
Health ความมั่นคงทางอาหารและการเข้าถึงโภชนาการ
โครงการ "No-More-Hunger" (SuperDrob, ประเทศโปแลนด์)
บริษัท เบลลิซิโอ ฟู้ด อิ้งค์  (ประเทศสหรัฐอเมริกา)
Health ความมั่นคงทางอาหารและการเข้าถึงโภชนาการ
บริษัท เบลลิซิโอ ฟู้ด อิ้งค์ (ประเทศสหรัฐอเมริกา)
TRUE VROOM
Health การบริหารจัดการนวัตกรรม
TRUE VROOM
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัดได้รับคัดเลือกจาก United Nations Global Compact เป็นองค์กรระดับ LEAD
Health การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัดได้รับคัดเลือกจาก United Nations Global Compact เป็นองค์กรระดับ LEAD