โครงการ ‘ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง’

16 มิถุนายน 2565

ซีพีเอฟร่วมกับกรมป่าไม้และชุมชนรอบเขาพระยาเดินธงอันเป็นพื้นที่ป่าดินน้ำของแม่น้ำป่าสัก ด้วยการอนุกรักษ์ ฟื้นฟู และปลูกป่าเพิ่มเติมในพื้นที่เขาพระยาเดินธง ถ.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี พื้นที่ 5,971 ไร่ ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบันสามารถเปลี่ยนพื้นที่แห้งแล้งเป็นป่าสีเขียวที่มีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิดคืนความชุ่มชื่นกลับสู่ธรรมชาติ การฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้นอกจากการที่ได้พื้นที่ป่าไม้กลับมาแล้วนั้น สิ่งหนึ่งที่สามารถบ่งบอกถึงความสำเร็จในการฟื้นฟูป่านั้นคือความหลากหลายชองทรัพยากรสัตว์ป่าในพื้นที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากสัตว์ป่ามีประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการฟื้นฟูป่าไม้เช่นเดียวกัน การใช้ความหลากหลายของสัตว์ป่าเป็นดัชนีตัวหนึ่งในการชี้ให้เห็นถึงการพัฒนาการของระบบนิเวศได้ ในปี 2561 ซีพีเอฟร่วมกับคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศึกษาความหลายหลายทางชีวภาพของสัตว์ป่าในพื้นที่เขาพระยาเดินธง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยืนยันชนิดสัตว์ที่พบด้วยรอยเท้าหรือกองมูลจากฐานข้อมูลดังกล่าว ในปีนี้จึงได้สำรวจและติดตามประชากรสัตว์ป่าโดยใช้กล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติ (Camera Trap) ในพื้นที่เขาพระยาเดินธง โดยสามารถยืนยันด้วยภาพถ่ายว่าพบสุนัขจิ้งจอกซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองในพื้นที่ของการฟื้นฟูเขาพระยาเดินธงจริง นอกจากนี้ ยังพบจาบปีกอ่อนป่าสนหรือ Pine Bunting ในพื้นที่โครงการเขาพระยาเดินธง ซึ่งเป็นนกประจำถิ่นจากทางตอนเหนือไซบีเรีย ในช่วงฤดูหนาวจะมีการอพยพเพื่อมาหากินในประเทศเขตร้อน โดยการพบนกชนิดนี้เป็นการพบครั้งแรกทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้มีการติดตามประชากรสัตว์ป่าโดยใช้กล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติในทุกปี และในปี 2565 มีแผนสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ป่าเพื่อเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลที่สำรวจในปี 2561