โครงการการใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานในร้าน 7-11

18 พฤษภาคม 2565

การใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น

ที่มาโครงการ:

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึง ความสำคัญในการประหยัดพลังงานและ ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำ กัด จึงดำเนินการปรับปรุงระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในร้าน เซเว่น อีเลฟเว่น อย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนที่จะขยายขอบเขตการติดตั้งทั่วประเทศไทย นอกจากนี้ เพื่อจัดทำโครงการที่เป็นไปตามกลยุทธ์ย่อย ด้าน Green Stores และร่วม สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) เป้าหมายที่ 7

การดำเนินงาน:

ดำเนินโครงการเปลี่ยนหลอดไฟเป็นชนิด LED โครงการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเป็นแบบ Inverter โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ คอยล์เย็นสำหรับตู้แช่แข็งขนาดใหญ่ โครงการ ผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์และโครงการ ปรับปรุงระบบทำความเย็นของตู้แสดงสินค้า ชนิดไร้บานประตู นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ พัฒนาโครงการร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สำเร็จรูป ที่ผลิตโครงสร้างจากโรงงาน (Knock Down) ซึ่งใช้วัสดุเปลือกอาคารที่กันความร้อน ทำให้ สามารถลดภาระทำความเย็นจากระบบ ปรับอากาศได้อย่างมีนัยสำคัญ