โครงการการบริหารจัดการของเสีย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

18 พฤษภาคม 2565

โครงการ Easy Swap

บริษัทฯ มีโครงการให้นำมือถือเครื่องเก่าและเครื่องใหม่ได้จากที่บ้าน หรือเดินทางไปที่ทรูช้อป โดยประเมินมูลค่าของมือถือเก่าแลกเป็นคูปองใช้เป็นส่วนลดการซื้อสินค้าต่าง ๆ ที่ทรูช้อป เพื่อนำของเสียอิเล็กทรอนิก (E–waste) ไปใช้ประโยชน์ โดยในปี 2563 ได้รวบรวมของเสียอิเล็กทรอนิกได้รวมทั้งสิ้น 912 เครื่อง อย่างไรก็ตาม ในปี 2564 บริษัทได้มีโครงการขยายผล ในการรับ E–Waste เพื่อนำไปใช้ประโยชน์หรือกำจัดอย่างถูกวิธีอย่างต่อเนื่อง

ชุดยูนิฟอร์มดิจิทัลรักษ์โลก

การผลิตชุดยูนิฟอร์มดิจิทัลรักษ์โลกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “From Waste to Wear” โดยการนำพลาสติกรีไซเคิล (PET) สัดส่วน 20% ผสมเส้นใยฝ้ายธรรมชาติผลิตเป็นชุดพนักงานที่่ให้บริการลูกค้าในทรูช้อป สะท้อนความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

โครงการ True e-Bill and True e-Tax

การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ โดยออกใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเอสเอ็มเอส หรืออีเมล แทนการใช้กระดาษ ซึ่งลดปริมาณ กระดาษจำนวนกว่า 167 ล้านแผ่น คิดเป็นน้ำหนัก 838 ตัน

โครงการ True Bag-vertising

บริษัทฯได้นำผ้าใบไวนิลโฆษณาปลดระวางที่่ไม่ใช้แล้วกลับมา ใช้ซ้ำเป็น Reuse Fashion Item ตามแนวคิด Circular Economy โดยเริ่มโครงการในปี 2563 มีการออกแบบ และสร้างสรรค์เป็นกระเป๋าในรูปแบบต่าง ๆ กว่า 1,000 ใบ

การใช้ถุงกระดาษแทนถุงพลาสติก

การนำถุงกระดาษรีไซเคิลมาให้บริการลูกค้าที่ทรูช้อป แทนการใช้ถุงพลาสติก ซึ่งเป็นการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และช่วยให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อการเป็นผู้บริโภครักษ์โลก ในปี 2563 สามารถลดการใช้ถุงพลาสติก ได้ถึง 1.8 ล้านใบ