การจัดการขยะอาหารของ CP Food World ในองค์การสหประชาชาติ

18 พฤษภาคม 2565

CP Food World ได้ถูกคัดเลือกจากองค์การสหประชาชาติสาขากรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ในการเป็นผู้ให้บริการในส่วนห้องอาหารพนักงานและงานจัดเลี้ยง (International Cafeteria and Banqueting) ภายในองค์การสหประชาชาติ ซึ่งรองรับพนักงานขององค์การสหประชาชาติวันละประมาณ 300–500 คน โดยทาง CP Food World และองค์การสหประชาชาติได้มีนโยบายในการลดและบริหารจัดการของเสียให้เป็น “ ศูนย์” หรือ Zero Waste Management โดยมุ่งเน้นในแนวคิด “ขยะเหลือศูนย์” หรือการทำให้ปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดให้ลดเหลือน้อยที่สุด เพื่อเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการของเสียในธุรกิจร้านอาหารของเครือฯ และตั้งเป้าผลักดันนโยบายนี้เพื่อขับเคลื่อนความยั่งยืนให้แก่ธุรกิจต่อไป

แนวทางการดำเนินการจัดการขยะอาหาร

  • ให้ความรู้ความเข้าใจกับพนักงานเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการขยะ และการแยกขยะ
  • ลงบันทึกน้ำหนักของขยะประเภทต่างๆ และนำขยะไปทำปุ๋ยชีวภาพ อาหารสัตว์ รีไซเคิล หรือมอบให้มูลนิธิ เป็นต้น
  • ควบคุม และจำกัดการสั่งซื้อต่างๆ ให้ตรงกับปริมาณใช้จริง และจัดเรียงสินค้าตามวันหมดอายุบนบรรจุภัณฑ์
  • พัฒนา และดัดแปลงเมนูอาหารต่างๆ เพื่อให้เกิดขยะอาหารให้น้อยที่สุด