Say Hi to Bio, Say No to Foam

18 พฤษภาคม 2565

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เดินหน้าตามเป้าหมายของภาครัฐ ในการมุ่งหยุดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์โฟมบรรจุอาหารในทุกสาขาของแม็คโครภายในปี 2565 และสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารให้ใช้บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายในวงกว้าง ด้วยโครงการดังกล่าว ทำให้แม็คโครได้คัดสรรบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมมาจำหน่าย โดยเฉพาะกลุ่มบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ที่มีมากกว่า 282 รายการ ผลิตจากชานอ้อย เยื่อยูคาลิปตัส และข้าวโพด เป็นสินค้าทดแทนโฟมบรรจุอาหาร และที่ผ่านมาผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหารให้การตอบรับเป็นอย่างดีและตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น สามารถลดการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งได้ถึงกว่า 100 ล้านชิ้น ตั้งแต่เปิดโครงการมา 3 ปี และผู้ประกอบการหันมาใช้บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 12 %