นโยบายบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน “ลด ละ เลิกพลาสติก”

18 พฤษภาคม 2565

CPF ใช้ถาดชีวภาพแทนพลาสติก ได้ใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยนำถาดบรรจุภัณฑ์ชีวภาพ PLA (Polylactic acid) ซึ่งเป็นถาดอาหารชีวภาพที่ผลิตจากพืช (Renewable resource) และสามารถย่อยสลายได้ 100% ทดแทนการใช้ถาดพลาสติกใส PET สามารถลดการใช้พลาสติกได้ 60% คิดเป็นพลาสติกมากกว่า 8,000 ตัน เทียบเท่าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึง 17,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์