K-Track System ระบบควบคุมการใช้พลังงานของยานพาหนะขนส่ง

18 พฤษภาคม 2565

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ริเริ่มโครงการพัฒนาระบบ K-Track ระบบช่วยเหลือที่จะช่วยดูแลควบคุมการปล่อยก๊าซเรื่อนกระจกจากการใช้ยานพาหนะของพนักงานบริการ อาทิ พนักงานส่งของ หรือพนักงานซ่อมบำรุง ระบบ K-Track จะช่วยบันทึกข้อมูลขับขี่ของรถแต่ละคัน ความเร็ว การใช้น้ำมัน การจอกรถติดเครื่องในสถานที่ไม่เหมาะสม และมีระบบ GPS ติดตามเส้นทาง ช่วยคำนวณหาความเร็ว และเส้นทางที่เหมาะสมช่วยลดการใช้พลังงานในยานพาหนะได้ทางหนึ่ง