การศึกษาที่มีคุณภาพและเท่าเทียมกันของโรงเรียนผู่กงอิง

18 พฤษภาคม 2565

โรงเรียนผู่กงอิงเป็นโรงเรียนมัธยมแห่งเดียวในกรุงปักกิ่ง ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการศึกษาของเด็กยากจนที่ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ปักกิ่งกว่า 3,000 คน จาก 400 กว่าชุมชนใน 20 มณฑล ที่ต้องเผชิญกับปัญหาไม่ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและขาดโอกาสการศึกษาต่อเนื่อง ทั้งยังขาดแคลนอาหารและมีภาวะโภชนาการที่ไม่สมบูรณ์

Chiatai Land จึงร่วมมือกับคู่ค้า จัดกิจกรรมเพื่อเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ ศิลปะ จัดหาอาหารที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นแหล่งโปรตีนให้กับนักเรียน และสร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมหาเงินและสิ่งของบริจาคให้กับคุณครูและนักเรียน พัฒนาโรงเรียน รวมถึงรัฐบาลท้องถิ่นสถาบันทางสังคมสถานประกอบการมูลนิธิและ สถาบันการศึกษาเช่นมหาวิทยาลัย American Ivy League และมหาวิทยาลัยชั้นนำในจีน

ทำให้นักเรียนมากกว่า 550 คนเข้าถึงการศึกษามีคุณภาพ ส่งเสริมการศึกษาแบบขยาย แนะนำผู้สนับสนุนเพื่อให้การสนับสนุนทางการเงินแก่นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษามากกว่า 20 คนได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก