นโยบายความเป็นส่วนตัว

วันที่ปรับปรุง: มีนาคม 31, 2020
บริษัทเคารพความเป็นส่วนตัวและความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เรามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามนโยบาย การปฏิบัติ และกระบวนการต่างๆ เพื่อปกป้องการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้กับเราตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย (PDPA) 2562 เราได้พัฒนานโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจวิธีการที่เรารวบรวมใช้เปิดเผยประมวลผลและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงนโยบายและขั้นตอนของเราในการรวบรวมการใช้และการเปิดเผยข้อมูลของคุณเมื่อคุณใช้บริการและแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลของคุณและวิธีการที่กฎหมายคุ้มครองคุณ
เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้บริการและปรับปรุงบริการ การใช้บริการนี้ถือว่าคุณยอมรับการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ความหมาย
ความหมาย

เพื่อวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้:

 1. PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย
 2. ผู้ควบคุมข้อมูล หมายถึงบุคคลธรรมดาหรือตามกฎหมายที่ (ทั้งคนเดียวหรือร่วมกันหรือเหมือนกันหรือเหมือนกันกับบุคคลอื่น) จะกําหนดวัตถุประสงค์ในการที่ข้อมูลส่วนบุคคลใด หรือถูกประมวลผล
 3. ผู้ประมวลผลข้อมูล หมายถึงบุคคลธรรมดาหรือตามกฎหมายใดๆ ที่ประมวลผลข้อมูลในนามของผู้ควบคุมข้อมูล
 4. เจ้าของข้อมูล เป็นบุคคลที่มีชีวิตใด ๆ ที่ใช้บริการของเราและเป็นเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคล
 5. คุณ หมายถึงการเข้าถึงหรือใช้บริการหรือบริษัทหรือนิติบุคคลอื่นในนามของบุคคลดังกล่าวที่เข้าถึงหรือใช้บริการตามที่ใช้บังคับ
 6. บริษัท (เรียกว่า "บริษัท", "เรา", "เรา" หรือ "ของเรา" ในข้อตกลงนี้)หมายถึง เครือเจริญโภคภัณฑ์, อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ เลขที่ 313 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
 7. บริษัทในเครือ หมายถึง หน่วยงานที่ควบคุม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมร่วมกันกับคู่สัญญา ซึ่ง "ควบคุม" หมายถึง การเป็นเจ้าของหุ้น 50% หรือมากกว่า
 8. บัญชี หมายถึงบัญชีที่ไม่ซ้ํากันที่สร้างขึ้นสําหรับคุณในการเข้าถึงบริการของเราหรือบางส่วนของบริการของเรา
 9. เว็บไซต์ หมายถึงเว็บไซต์เครือเจริญโภคภัณฑ์, สามารถเข้าถึงได้จากhttps://www.cpgroupglobal.com
 10. บริการ หมายถึงเว็บไซต์
 11. ประเทศ ประเทศไทย
 12. ผู้ให้บริการ หมายถึงบุคคลธรรมดาหรือตามกฎหมายที่ประมวลผลข้อมูลในนามของบริษัท บริษัทหรือบุคคลที่ว่าจ้างเพื่ออํานวยความสะดวกในการให้บริการ เพื่อให้บริการในนามของบริษัท เพื่อให้บริการที่เกี่ยวข้องกับบริการหรือช่วยเหลือบริษัทในการวิเคราะห์วิธีการใช้บริการ
 13. บริการสื่อสังคมออนไลน์ของบุคคลที่สาม หมายถึงเว็บไซต์หรือเว็บไซต์เครือข่ายสังคมใดๆ ที่ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีเพื่อใช้บริการได้
 14. ข้อมูลส่วนบุคคล คือข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ระบุหรือระบุตัวบุคคล
 15. คุกกี้ ไฟล์ขนาดเล็กที่วางอยู่ในคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือถือ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ของคุณโดยเว็บไซต์ ซึ่งมีรายละเอียดของประวัติการเรียกดูของคุณบนเว็บไซต์นั้น
 16. ข้อมูลการใช้งาน หมายถึงข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ ทั้งที่สร้างขึ้นโดยการใช้บริการหรือจากโครงสร้างพื้นฐานของบริการเอง (ตัวอย่างเช่น ระยะเวลาของการเยี่ยมชมเว็บไซต์)
การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราปฏิบัติตามความรับผิดชอบของเราภายใต้ PDPA อย่างจริงจัง เรามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามนโยบาย การปฏิบัติ และกระบวนการต่างๆ เพื่อการปกป้องข้อมูลที่สอดคล้องกับพันธกรณีของ PDPA อย่างใกล้ชิด เอกสารเหล่านี้มีรายละเอียดอยู่ในเอกสารนโยบายฉบับนี้

ประเภทของข้อมูลที่รวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคล

ในขณะที่ใช้บริการของเราเราอาจขอให้คุณให้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลซึ่งเราสามารถใช้ในการติดต่อหรือระบุตัวคุณ ข้อมูลที่ระบุตัวตนได้อาจรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียง:

 1. ที่อยู่อีเมล
 2. ชื่อและนามสกุล
 3. หมายเลขโทรศัพท์
 4. ที่อยู่, รัฐ, จังหวัด, รหัสไปรษณีย์, เมือง
 5. ข้อมูลการใช้งาน
ข้อมูลการใช้งาน

ข้อมูลการใช้งานจะถูกเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติเมื่อใช้บริการ
ข้อมูลการใช้งานอาจรวมถึงข้อมูลเช่นที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอลอุปกรณ์ของคุณ (เช่นที่อยู่ IP) ประเภทเบราว์เซอร์รุ่นเบราว์เซอร์หน้าของบริการของเราที่คุณเยี่ยมชมเวลาและวันที่เข้าชมของคุณเวลาที่ใช้ในหน้าเว็บเหล่านั้นตัวระบุอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ํากันและ ข้อมูลการวินิจฉัยอื่นๆ
เมื่อคุณเข้าถึงบริการโดยหรือผ่านโทรศัพท์มือถือเราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะประเภทของอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่คุณใช้, หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณที่ไม่ซ้ํากัน, ที่อยู่ IP ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ, การใช้งานโทรศัพท์มือถือของคุณ ประเภทของเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตมือถือที่คุณใช้ตัวระบุอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ํากันและข้อมูลการวินิจฉัยอื่น ๆ
เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่เบราว์เซอร์ของคุณส่งเมื่อใดก็ตามที่คุณเยี่ยมชมบริการของเรา หรือเมื่อคุณเข้าถึงบริการโดยหรือผ่านโทรศัพท์มือถือ

เทคโนโลยีการติดตามและคุกกี้

เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามที่คล้ายกันเพื่อติดตามกิจกรรมในบริการของเราและจัดเก็บข้อมูลบางอย่าง เทคโนโลยีการติดตามที่ใช้คือบีคอน, แท็ก, และสคริปต์เพื่อรวบรวมและติดตามข้อมูลและเพื่อปรับปรุงและวิเคราะห์บริการของเรา
คุณสามารถสั่งให้เบราว์เซอร์ของคุณปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดหรือเพื่อระบุว่าคุกกี้จะถูกส่งไปเมื่อใด อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่ยอมรับคุกกี้ คุณอาจไม่สามารถใช้บางส่วนของบริการของเราได้
คุกกี้สามารถเป็นคุกกี้ "ถาวร" หรือ "เซสชัน" คุกกี้ถาวรจะยังคงอยู่ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรืออุปกรณ์มือถือของคุณเมื่อคุณออฟไลน์ในขณะที่คุกกี้ Session จะถูกลบทันทีที่คุณปิดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้: ทั้งหมดเกี่ยวกับคุกกี้
เราใช้ทั้งเซสชันและคุกกี้ถาวรเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ด้านล่าง:

Necessary / Essential Cookies ชนิด: คุกกี้เซสชัน
บริหารงานโดย: เรา
วัตถุประสงค์: คุกกี้เหล่านี้มีความจําเป็นเพื่อให้บริการแก่คุณผ่านทางเว็บไซต์และเพื่อให้คุณสามารถใช้คุณลักษณะบางอย่างได้ พวกเขาช่วยในการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้และป้องกันการใช้บัญชีผู้ใช้ฉ้อโกง หากไม่มีคุกกี้เหล่านี้

Cookies Policy / Notice Acceptance Cookies ชนิด: คุกกี้ถาวร
บริหารงานโดย: เรา
วัตถุประสงค์: คุกกี้เหล่านี้ระบุว่าผู้ใช้ยอมรับการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์หรือไม่

Functionality Cookies ชนิด: คุกกี้ถาวร
บริหารงานโดย: เรา
วัตถุประสงค์: คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราสามารถจดจําตัวเลือกที่คุณทําเมื่อคุณใช้เว็บไซต์ เช่น การจดจํารายละเอียดการเข้าสู่ระบบหรือการตั้งค่าภาษาของคุณ วัตถุประสงค์ของคุกกี้เหล่านี้คือการมอบประสบการณ์ส่วนตัวมากขึ้นและเพื่อหลีกเลี่ยงการที่คุณต้องป้อนค่ากําหนดของคุณทุกครั้งที่คุณใช้เว็บไซต์

Tracking and Performance Cookies ชนิด: คุกกี้ถาวร
บริหารงานโดย: บุคคลที่สาม
วัตถุประสงค์: คุกกี้เหล่านี้ใช้เพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์และวิธีที่ผู้ใช้ใช้เว็บไซต์ ข้อมูลที่รวบรวมผ่านคุกกี้เหล่านี้อาจระบุคุณในฐานะผู้เข้าชมแต่ละรายโดยตรงหรือโดยอ้อม เนื่องจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้มักเชื่อมโยงกับตัวระบุนามแฝงที่เชื่อมโยงกับอุปกรณ์ที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ นอกจากนี้ เราอาจใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อทดสอบโฆษณาหน้าคุณลักษณะหรือฟังก์ชันการทํางานใหม่ของเว็บไซต์เพื่อดูว่าผู้ใช้ของเรามีปฏิกิริยาอย่างไรต่อพวกเขา

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ที่เราใช้และตัวเลือกของคุณเกี่ยวกับคุกกี้โปรดไปที่นโยบายคุกกี้ของเรา

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

 1. เพื่อให้บริการและบํารุงรักษาบริการของเรา: รวมถึงการตรวจสอบการใช้งานบริการของเรา
 2. การจัดการบัญชีของคุณ: เพื่อจัดการการลงทะเบียนของท่านในฐานะผู้ใช้บริการ ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้สามารถให้คุณเข้าถึงฟังก์ชันต่างๆ ของบริการที่มีให้คุณในฐานะผู้ใช้ที่ลงทะเบียน
 3. สําหรับประสิทธิภาพของสัญญา: การพัฒนาการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการดําเนินการของสัญญาซื้อสําหรับผลิตภัณฑ์รายการหรือบริการที่คุณได้ซื้อหรือสัญญาอื่น ๆ กับเราผ่านทางบริการ
 4. ติดต่อคุณ: ในการติดต่อคุณทางอีเมล, โทรศัพท์, SMS หรือรูปแบบอื่นที่เทียบเท่าของการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์เช่นการแจ้งเตือนผลักดันของโปรแกรมประยุกต์มือถือเกี่ยวกับการปรับปรุงหรือการสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันการทํางานผลิตภัณฑ์หรือ บริการตามสัญญารวมถึงการปรับปรุงความปลอดภัยเมื่อจําเป็นหรือเหมาะสมสําหรับการดําเนินงานของพวกเขา
 5. เพื่อจัดหา ข่าวสารข้อเสนอพิเศษและข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าบริการและกิจกรรมอื่นๆ ที่เรานําเสนอซึ่งคล้ายกับสินค้าที่คุณซื้อไปแล้วหรือสอบถามข้อมูลเว้นแต่ว่าคุณได้เลือกที่จะไม่รับข้อมูลดังกล่าว
 6. เพื่อจัดการคําขอของคุณ: เพื่อเข้าร่วมและจัดการคําขอของคุณให้เรา

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในสถานการณ์ต่อไปนี้:

 1. กับผู้ให้บริการ: : เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ให้บริการเพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้บริการของเราเพื่อแสดงโฆษณาแก่คุณเพื่อช่วยสนับสนุนและบํารุงรักษาบริการของเราเพื่อติดต่อคุณเพื่อโฆษณาบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามให้คุณ หลังจากที่คุณเยี่ยมชมบริการของเราหรือสําหรับการประมวลผลการชําระเงิน
 2. สําหรับการโอนธุรกิจ: เราอาจแบ่งปันหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเกี่ยวกับหรือระหว่างการเจรจาการควบรวมการขายสินทรัพย์ของบริษัทการจัดหาหรือการซื้อกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนของเราไปยังบริษัทอื่น
 3. กับ บริษัทในเครือ: เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบริษัทในเครือของเรา ซึ่งในกรณีนี้เราจะกําหนดให้บริษัทในเครือเหล่านั้นเคารพนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ บริษัทในเครือได้แก่ บริษัทแม่และบริษัทย่อยอื่นๆ คู่ค้าร่วมทุน หรือบริษัทอื่นๆ ที่เราควบคุม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมร่วมกันกับเรา
 4. กับคู่ค้าทางธุรกิจ: เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับพันธมิตรทางธุรกิจของเราที่จะนําเสนอผลิตภัณฑ์บางอย่างบริการหรือโปรโมชั่น
 5. ผู้ใช้รายอื่น: เมื่อคุณแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลหรือมีปฏิสัมพันธ์ในพื้นที่ส่วนกลางกับผู้ใช้รายอื่น หากคุณโต้ตอบกับผู้ใช้รายอื่นหรือลงทะเบียนผ่านบริการสื่อสังคมออนไลน์ของบุคคลที่สามผู้ติดต่อของคุณบนบริการสื่อสังคมออนไลน์ของบุคคลที่สามอาจเห็นชื่อ โปรไฟล์ รูปภาพ และคําอธิบายของกิจกรรมของคุณ ในทํานองเดียวกันผู้ใช้คนอื่นจะสามารถดูคําอธิบายของกิจกรรมของคุณสื่อสารกับคุณและดูโปรไฟล์ของคุณ
การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตราบเท่าที่จําเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น เราจะเก็บรักษาและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามขอบเขตที่จําเป็นเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายของเรา (เช่น หากเราจําเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลของคุณเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับ)
นอกจากนี้ บริษัทจะเก็บข้อมูลการใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ภายใน โดยทั่วไปข้อมูลการใช้งานจะถูกเก็บรักษาไว้ในช่วงเวลาสั้นๆ ยกเว้นเมื่อข้อมูลนี้ใช้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยหรือเพื่อปรับปรุงการทํางานของบริการของเรา หรือเรามีภาระผูกพันตามกฎหมายที่จะเก็บรักษาข้อมูลนี้ไว้เป็นเวลานาน

การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ข้อมูลของท่าน รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกประมวลผลที่สํานักงานปฏิบัติการของบริษัทและในสถานที่อื่นใดที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการประมวลผลตั้งอยู่ หมายความว่าข้อมูลนี้อาจจะถูกถ่ายโอนไปยัง และเก็บรักษาไว้ คอมพิวเตอร์ที่อยู่นอกรัฐ จังหวัด ประเทศ หรือเขตอํานาจศาลของรัฐอื่นๆ ที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลอาจแตกต่างจากที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลของคุณ
ความยินยอมของคุณต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ตามด้วยการส่งข้อมูลดังกล่าวของคุณหมายถึงข้อตกลงของคุณต่อการถ่ายโอนนั้น
บริษัทจะดําเนินการทุกขั้นตอนที่จําเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของคุณได้รับการปฏิบัติอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และจะไม่มีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังองค์กรหรือประเทศเว้นแต่จะมีการควบคุมที่เพียงพอในสถานที่ รวมถึงความปลอดภัยของข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ของคุณ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ธุรกรรมทางธุรกิจ

หากบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องในการควบรวม กิจการ หรือการขายสินทรัพย์ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกโอน เราจะแจ้งให้ทราบก่อนการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและจะกลายเป็นนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างกัน

การบังคับใช้กฎหมาย

บริษัทอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากจําเป็นต้องทําตามกฎหมายหรือเพื่อตอบสนองต่อคําขอที่มีผลบังคับใช้โดยหน่วยงานของรัฐ (เช่น ศาลหรือหน่วยงานของรัฐ)

ข้อกําหนดทางกฎหมายอื่นๆ

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสุจริตใจว่าการกระทําดังกล่าวเป็นสิ่งจําเป็นต่อ:

 1. ปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย
 2. ปกป้องและปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของบริษัท
 3. ป้องกันหรือตรวจสอบความเป็นไปได้ในการผิดเกี่ยวกับบริการ
 4. ปกป้องความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการหรือสาธารณะ
 5. ป้องกันความรับผิดตามกฎหมาย

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นสิ่งสําคัญสําหรับเรา แต่โปรดจําไว้ว่าไม่มีวิธีการส่งผ่านอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 100% มีความปลอดภัย แม้ว่าเราจะพยายามใช้วิธีในเชิงพาณิชย์ที่ยอมรับได้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยที่แน่นอนได้

ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ผู้ให้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่านั้นเพื่อดําเนินงานในนามของเราและมีหน้าที่ต้องไม่เปิดเผยหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

วิเคราะห์

เราอาจใช้ผู้ให้บริการบุคคลที่สามเพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้บริการของเรา

Google Analytics

Google Analytics เป็นบริการวิเคราะห์เว็บที่นําเสนอโดย Google ที่ติดตามและรายงานการเข้าชมเว็บไซต์ Google จะใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเพื่อติดตามและตรวจสอบการใช้บริการของเรา ข้อมูลนี้จะถูกแชร์กับบริการอื่นๆ ของ Google ซึ่ง Google อาจใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเพื่อบริบทและปรับแต่งโฆษณาของเครือข่ายโฆษณาของตนเอง
คุณสามารถเลือกไม่เข้าร่วมกิจกรรมในบริการที่ Google Analytics ใช้งานได้โดยติดตั้งส่วนเสริมของเบราว์เซอร์ Google Analytics ส่วนเสริมป้องกันไม่ให้ Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js และ dc.js) ไม่สามารถแชร์ข้อมูลกับ Google Analytics เกี่ยวกับกิจกรรมการเข้าชม
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของ Google โปรดไปที่หน้าเว็บความเป็นส่วนตัวและข้อกําหนดของ Google: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

ความเป็นส่วนตัวของเด็ก

บริการของเราไม่ได้ระบุบุคคลที่มีอายุต่ํากว่า 13 ปี เราไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้จากบุคคลที่มีอายุต่ํากว่า 13 ปี หากคุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองและคุณทราบว่าบุตรหลานของคุณได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราโปรดติดต่อเรา หากเราทราบว่าเราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่อายุต่ํากว่า 13 ปีโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเราจะดําเนินการเพื่อนําข้อมูลดังกล่าวออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเรา
นอกจากนี้ เราอาจจํากัดวิธีที่เรารวบรวม ใช้ และจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้บางข้อมูลระหว่าง 13 ถึง 18 ปี ในบางกรณี หมายความว่า เราไม่สามารถให้บริการบางอย่างแก่ผู้ใช้เหล่านี้
หากเราจําเป็นต้องพึ่งพาความยินยอมเป็นพื้นฐานทางกฎหมายสําหรับการประมวลผลข้อมูลของคุณและประเทศของคุณต้องมีการยินยอมจากผู้ปกครอง เราอาจต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองของคุณก่อนที่เราจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลนั้น

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น

บริการของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้ดําเนินการโดยเรา หากคุณคลิกลิงก์ของบุคคลที่สามคุณจะถูกนําไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เราขอแนะนําให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของทุกไซต์ที่คุณเยี่ยมชม
เราไม่มีอํานาจควบคุมและรับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามใดๆ

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราอาจอัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเป็นครั้งคราว เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยการโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวใหม่ในหน้านี้ และอัปเดตวันที่ "ปรับปรุงล่าสุด" ที่ด้านบนของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
คุณควรทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะๆ สําหรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อมีการโพสต์บนเพจนี้

ติดต่อ

หากคุณมีคําถามใด ๆ เกี่ยวกับการรวบรวมการใช้งานและ / หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เกี่ยวกับนโยบายนี้ หรือข้อร้องเรียนใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน:

 1. โดยการเยี่ยมชมหน้านี้บนเว็บไซต์ของเรา: https://www.cpgroupglobal.com/contact
คําาถามหรือข้อร้องเรียนใด ๆ ควรรวมถึงรายละเอียดดังต่อไปนี้:
 1. ชื่อนามสกุล และข้อมูลการติดต่อของเจ้าของข้อมูล
 2. คําอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับคําค้นหาหรือคําร้องเรียน
เราปฏิบัติต่อข้อซักถามและข้อร้องเรียนดังกล่าวอย่างจริงจังและจะจัดการกับเรื่องดังกล่าวเป็นความลับและภายในเวลาที่เหมาะสม

adapazari escort bandirma escort
chaude du sexe katrina kaif hot sex vedio jeune baisee par un vieux www xnxx best video com
British Shorthair Cat
izmir escort
atasehir escort
escort antalya atakoy escort
antalya escort bayan escort sisli escort beylikduzu
atasehir escort
bostanci escort
vdcasino
vdcasino
neyine
replica watches
gaziantep escort gaziantep escort
izmir escort kayseri escort gaziantep rus escort