เครือเจริญโภคภัณฑ์ประกาศแต่งตั้ง “นายคูลชาน ซิงห์” ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็น “ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล (ร่วม)” หรือ “Co-CPO” เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็น “แบรนด์นายจ้างระดับโลก” รองรับเส้นทางซี.พี.4.0

29 มกราคม 2561

<p>เครือเจริญโภคภัณฑ์ประกาศแต่งตั้ง &ldquo;นายคูลชาน ซิงห์&rdquo; ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์&nbsp; เป็น &ldquo;ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล (ร่วม)&rdquo; หรือ &ldquo;Co-CPO&rdquo; เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็น &ldquo;แบรนด์นายจ้างระดับโลก&rdquo; รองรับเส้นทางซี.พี.4.0 สรรหาคนเก่ง คนดี จากทั่วโลกเพื่อนำธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างประโยชน์ครบทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม</p>

อ่านต่อ

เครือเจริญโภคภัณฑ์แถลงรายงานความคืบหน้าของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

20 เมษายน 2560

ตามที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ประกาศนโยบายขับเคลื่อนด้านบรรษัทภิบาลหรือการกากับดูแลกิจการ ไว้เมื่อปีที่ผ่านมา ผมขอรายงานความคืบหน้าของกระบวนการดังกล่าวไปพร้อมกับเรื่องการสืบทอด ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เพราะทั้งสองเรื่องนี้มีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด และผมต้องการให้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรามั่นใจได้ว่า ผู้นาองค์กรของเราจะดำเนินกิจการอย่างมีความรับผิดชอบและ สร้างความเจริญรุ่งเรืองได้เฉกเช่นเดียวกับผู้นารุ่นก่อนที่สร้างประวัติศาสตร์การเติบโตให้กับธุรกิจ ของเครือเจริญโภคภัณฑ์

อ่านต่อ

แอนท์ ไฟแนนเชียลประกาศร่วมมือกับแอสเซนด์ มันนี่ ขยายแผนงานการเข้าถึงบริการทางการเงินทั่วโลก

1 พฤศจิกายน 2559

บริษัท แอนท์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิเซส กรุ๊ป (“แอนท์ ไฟแนนเชียล” หรือ “บริษัท”) หนึ่งในผู้นำการให้บริการทางการเงิยดิจิทัลระดับโลก ประกาศแผนงานที่จะขยายการเข้าถึงบริการทางการเงินทั่วโลก และความตกลงทางกลยุทธ์ร่วมกับ บริษัท แอสเซนด์ กรุ๊ป จำกัด บริษัทเทคโนโลยีทางการเงิน หรือฟินเทค ชั้นนำของไทย ความตกลงนี้ รวมไปถึงการลงทุนของแอนท์ ไฟแนนเชียล ในบริษัท แอสเซนด์ มันนี่ จำกัด ซึ่งจะช่วยเร่งการเติบโตของวิถีชีวิตที่พึ่งพามือถือมากขึ้น และการเติบโตของระบบการใช้จ่ายดิจิทัลในประเทศไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อ่านต่อ