ธุรกิจค้าปลีก

กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย
ในประเทศไทยปัจจุบันประกอบด้วย
3 ธุรกิจหลัก คือ ค้าปลีก ค้าส่ง และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
ได้แก่ ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น
ศูนย์จำหน่ายสินค้าส่งแม็คโคร
ผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่
อาหารพร้อมรับประทานและอาหารสำเร็จรูป

บริการการเงิน การศึกษา
โลจิสติกส์ สารสนเทศ และสื่อการตลาด
ส่วนในประเทศจีน
ผู้นำการให้บริการห้างค้าปลีกในประเทศจีน
และช้อปปิ้งมอลล์ในนาม ‘Lotus’

ธุรกิจสื่อสารและโทรคมนาคม

ผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม
และเทคโนโลยีดิจิทัล
ครบวงจรรายแรกในประเทศไทย


และเป็นผู้นำด้านธุรกิจคอนเวอร์เจนซ์

ธุรกิจอีคอมเมิร์ซและดิจิทัล

ผู้ให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์มด้านฟินเทค
อีคอมเมิร์ซ และบริการดิจิทัลโซลูชั่น
รวมถึงพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัย
และบริการเทคโนโลยีด้านไอที
ที่ปรึกษาธุรกิจและผู้ให้บริการตลาดกลาง
การค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Procurement)
การประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
คลังความรู้และคลาวด์

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย
ดำเนินกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ด้านเช่าและขาย การโรงแรม
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
การบริหารงานทรัพยากรอาคาร
และนิคมอุตสาหกรรม ในประเทศจีน
มีบริษัท Shanghai Kinghill Limited
พัฒนาศูนย์การค้าครบวงจร
‘Super Brand Mall’
และบริษัท Chia Tai Land Co., Ltd.
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ให้บริการที่ปรึกษา
และการบริหารจัดการโครงการ

ธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรม

ร่วมดำเนินธุรกิจกับผู้ผลิตรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ชั้นนำในประเทศไทยธุรกิจยาและเวชภัณฑ์

กลุ่มบริษัท ไซโนไบโอฟาร์มา จำกัด
เป็นองค์กรด้านเวชภัณฑ์
และนวัตกรรมของประเทศจีน
ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาและวิจัย
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาประเภทต่างๆ
เคมีภัณฑ์ ยาจีนที่ทันสมัย
และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอื่นๆ
มีความเชี่ยวชาญด้านยารักษาโรคตับอักเสบ
โรคหัวใจ โรคระบบทางเดินหายใจ
โรคกระดูกและข้อ เป็นต้น
มีความร่วมมือกับสถาบันเภสัชกรรมชั้นนำ
ทั้งในประเทศจีนและต่างประเทศ
เพื่อขยายธุรกิจหลักของกลุ่ม
ให้ครอบคลุมการดูแลสุขภาพมากขึ้น

ธุรกิจการเงินและการธนาคาร

เครือฯ ร่วมมือกับกลุ่มบริษัทชั้นนำ
ด้านการธนาคาร การเงิน
และประกันภัยแบบครบวงจรระดับนานาชาติ
ในประเทศจีนมี
Ping An Insurance (Group)
ประกอบด้วยธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่
ธุรกิจประกันภัยการธนาคาร และการลงทุน
CITIC Group Corporation และ
Zheng Xin Bank Company Limited
ผู้ให้บริการด้านการเงิน และ ITOCHU Corporation
ผู้จัดการการเงิน รวมถึงการลงทุนทางธุรกิจ
ในญี่ปุ่นและต่างประเทศ

ธุรกิจของเรา

ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร
ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร
ธุรกิจค้าปลีก
ธุรกิจสื่อสารและโทรคมนาคม
ธุรกิจอีคอมเมิร์ซและดิจิทัล
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรม
ธุรกิจการเงินและการธนาคาร
ธุรกิจยาและเวชภัณฑ์