รายงานความยั่งยืน บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด คว้ารางวัล Asia’s Best First Time Sustainability Report 2017 จากเวทีความยั่งยืนระดับภูมิภาค Asia Sustainability Reporting Awards 2017

13 กุมภาพันธ์ 2561

เมื่อเร็ว ๆ นี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้รับรางวัล Asia’s Best First Time Sustainability Report 2017 จากงาน Asia Sustainability Reporting Awards 2017 ซึ่งจัดขึ้นโดย CSRWorks International และองค์กรพันธมิตร โดยมีนางพัชรี คงตระกูลเทียน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นตัวแทนเครือเจริญโภคภัณฑ์ขึ้นรับรางวัลดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นที่ Eden Hall ณ ประเทศสิงคโปร์นางพัชรี คงตระกูลเทียน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมา เครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบ SDGs ของสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals) เพื่อให้ทุกภาคส่วนเติบโตไปพร้อมกัน ซึ่งจะส่งผลให้สังคมและประเทศเติบโตอย่างยั่งยืนตามมา ทั้งนี้ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ได้จัดทำรายงานความยั่งยืนขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนี้โดยเป็นไปตามหลักการของ GRI (Global Reporting Initiate) ที่ทั่วโลกใช้เป็นมาตราฐาน ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งยังมีสาระสำคัญเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และเป้าหมายด้านความยั่งยืนของเครือฯรางวัล Asia Sustainability Reporting Awards (ASRA) มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในภูมิภาคเอเชีย เป็นรางวัลจัดขึ้นทุกปีเพื่อยกย่องแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการรายงานและการสื่อสารเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยในปีนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้รับการเสนอเข้าชิงรางวัล ถึง 3 สาขาด้วยกันได้แก่ รางวัล Asia’s Best First Time Sustainability Report ซึ่งมอบให้แก่องค์กรที่รายงานด้านความยั่งยืนได้อย่างดีที่จัดทำรายงานเป็นครั้งแรก รางวัล Asia's Best Stakeholder Reporting ที่มอบให้แก่รายงานที่นำเสนอนโยบาย แผนงาน เป้าหมายร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างชัดเจน โดยมีการดำเนินการเรื่องผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นระบบ และมีหลักฐานอย่างเห็นได้ชัด และรางวัล Asia's Best Environmental Reporting ที่มอบแก่องค์กรที่รายงานโดยคำนึงด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก และมีการแสดงกลยุทธ์และความริเริ่มด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมทั้งต่อธุรกิจและต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในสาขา Asia’s Best First Time Sustainability Report และได้เข้ารอบสุดท้ายหรือ Finalist ในสาขา Asia's Best Stakeholder Reporting และ Asia's Best Environmental Reporting“เครือเจริญโภคภัณฑ์ ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานจากทุกกลุ่มธุรกิจที่ได้ให้ความร่วมมือในการทำรายงานความยั่งยืนของเครือฯ ความสำเร็จนี้เป็นของทุกคน ทำให้ทุกคนภูมิใจ และที่สำคัญสะท้อนการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนของเครือฯและบริษัทในเครือฯ”ก่อนหน้านี้ สภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ WBCSD (World Business Council on Sustainable Development) ได้ระบุไว้ใน Reporting Matters  ประจำปี ค.ศ. 2017 ซึ่งได้วิเคราะห์รายงานความยั่งยืนของบริษัทที่เป็นสมาชิก WBCSD โดยกล่าวว่ารายงานความยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดทำรายงานความยั่งยืน โดยเฉพาะในด้านความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเมื่อไม่นานมานี้รายงานความยั่งยืน ของบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนดีเด่นประจำปี 2560 และรางวัล Outstanding New Comer จาก CSR Club และสถาบันไทยพัฒน์ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย


adapazari escort bandirma escort
chaude du sexe katrina kaif hot sex vedio jeune baisee par un vieux www xnxx best video com
British Shorthair Cat
istanbul escort
izmit escort
atasehir escort
escort antalya atakoy escort
antalya escort bayan escort sisli escort beylikduzu
atasehir escort
bostanci escort
vdcasino
vdcasino
neyine
replica watches
gaziantep escort gaziantep escort
izmir escort kayseri escort gaziantep rus escort