เครือเจริญโภคภัณฑ์ประกาศแต่งตั้ง “นายคูลชาน ซิงห์” ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็น “ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล (ร่วม)” หรือ “Co-CPO” เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็น “แบรนด์นายจ้างระดับโลก” รองรับเส้นทางซี.พี.4.0

29 มกราคม 2561

29 มกราคม 2561 กรุงเทพฯ - บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ได้ประกาศแต่งตั้ง นาย คูลชาน ซิงห์ (Mr.Kulshaan Singh) เป็นประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล(ร่วม) เมื่อปลายปี 2560  ที่ผ่านมา โดยนายคูลชานจะมีบทบาทและความรับผิดชอบในการสร้างเครือเจริญโภคภัณฑ์ให้เป็น “แบรนด์นายจ้างระดับโลก”  หรือ “Global Employer Brand” สนองตอบการเป็นกลุ่มธุรกิจที่อยู่ในระดับสากล  ทั้งยังช่วยพัฒนายุทธศาสตร์ให้กับหน่วยงานทรัพยากรบุคคลต่าง ๆ กลุ่มบริษัทเครือฯให้มีกลไกการทำงานสอดคล้องกับมาตรฐานสากล นายคูลชานจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับ ดร. นริศ ธรรมเกื้อกูล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล(ร่วม) เครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อกำกับดูแลการดำเนินกลยุทธ์เพื่อดึงดูด จูงใจ และรักษาบุคลากรที่มีความสามารถสูง โดยนายคูลซานจะรายงานตรงกับ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ทั้งยังจะต้องทำงานอย่างใกล้ชิดกับนายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในการสรรหาบุคลากรที่ดี และมีความสามารถจากทั่วโลก เพื่อสร้างผู้นำรุ่นใหม่แห่งอนาคตให้กับเครือเจริญโภคภัณฑ์

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า บุคลากรคือ สินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดของเครือเจริญโภคภัณฑ์ และเครือฯมีความยินดีที่ได้พบกับคุณคูลชาน ซึ่งเป็นผู้บริหารที่มีความสามารถระดับโลก โดยเขาจะนำประสบการณ์จากการทำงานกับองค์กรขนาดใหญ่ชั้นนำ โดยเฉพาะจากการปรับเปลี่ยนครั้งสำคัญในองค์กรต่างๆ มาช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคลของเครือเจริญโภคภัณฑ์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานระดับโลก ซี่งจะทำให้เครือฯสามารถสร้างผู้นำรุ่นใหม่แห่งอนาคตและพัฒนาพนักงานให้เป็นคนเก่งที่ดี เพื่อรองรับกับการยุทธศาสตร์การเติบโตของเครือฯในอนาคต การสะสมประสบการณ์มาอย่างยาวนาน ทำให้คุณคูลชานสามารถเข้าใจกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ในประเทศไทยเป็นอย่างดี บวกกับประสบการณ์ในระดับโลก จึงทำให้มั่นใจว่าคุณคูลชานจะช่วยนำเครือเจริญโภคภัณฑ์สามารถก้าวสู่การเป็น “แบรนด์นายจ้างระดับโลก”หรือ “Global Employer Brand” รองรับเส้นทางซี.พี. 4.0 เพื่อนำธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างประโยชน์แก่ประเทศไทยและทุกประเทศที่เข้าไปลงทุนครบทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

นายคูลชาน ซิงห์ ประธานบริหารทรัพยากรบุคคลร่วม เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวในช่วงแนะนำตัวต่อผู้บริหารของเครือฯ ว่า “ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้เข้าร่วมงานกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งเป็นบริษัทที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเกือบ 100 ปี และนี่เป็นโอกาสที่ผมจะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของบุคลากรในอนาคต ผมหวังว่าจะได้ร่วมงานกับทีมผู้บริหารระดับสูงของเครือฯ เพื่อต่อยอดความสำเร็จของพวกเขา รวมถึงสร้างคนเก่งที่ดี  และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจ ผมรักในงานพัฒนาบุคลากรและเชื่อว่าไม่มีองค์กรใดในภูมิภาคนี้ ที่มุ่งมั่นพัฒนาผู้นำรุ่นต่อไปเหมือนกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ และสิ่งที่ผมประทับใจที่สุดอีกอย่างคือ ค่านิยมองค์กรของเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปรัชญา 3 ประโยชน์ ที่ได้กล่าวไว้คือ เป็นประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชน ทั้งในประเทศไทยและประเทศที่เข้าไปลงทุน และท้ายสุดคือ จึงเป็นประโยชน์กับบริษัทและพนักงาน ดังนั้น การเห็นประโยชน์ของประเทศและสังคมก่อนเห็นประโยชน์ของตนเอง ก็เป็นความเชื่อของผมเช่นกัน”

ทั้งนี้ นาย คูลชาน มีประสบการณ์ระดับโลกกว่า 20 ปี ในธุรกิจที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากรและการสร้างผู้นำ มีความเชี่ยวชาญในด้านการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงองค์กรและการปฏิรูปทรัพยากรบุคคล การสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร การพัฒนาประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการคนเก่ง หรือ  Talent management นายคูลชานผ่านประสบการณ์มากมายมาแล้วทั่วโลกและใช้ชีวิตในหลายประเทศทั้งในประเทศไทย มาเลเซีย อินเดีย และสิงคโปร์ ล่าสุดก่อนเข้าร่วมงานกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ ดำรงตำแหน่งซีอีโอ บริษัท เมอร์เซอร์ ประเทศสิงคโปร์ และก่อนหน้านั้น มีตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท Aon Hewitt Southeast Asia นายคูลชาน จบการศึกษาระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคลจาก XLRI School of Management Jamshedpur ประเทศอินเดีย ถือสัญชาติสิงคโปร์ และปัจจุบันร่วมงานกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ ณ สำนักงานใหญ่ในกรุงเทพฯ นอกจากนี้ เขายังเป็นอาจารย์พิเศษที่สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี 2545เกี่ยวกับเครือเจริญโภคภัณฑ์

เครือเจริญโภคภัณฑ์ คือ กลุ่มบริษัทชั้นนำของไทยที่ดำเนินธุรกิจหลากหลาย โดยมีธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร ธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย และธุรกิจโทรคมนาคมเป็นธุรกิจหลัก  มีการลงทุนใน 20 ประเทศทั่วโลก มีบริษัทในเครือประมาณ 200 แห่งทั่วโลก พนักงานราว 350,000คน โดยในการดำเนินธุรกิจได้ยึดมั่นใน “ปรัชญา 3 ประโยชน์” ได้แก่ “ประโยชน์แก่ประเทศชาติ ประโยชน์แก่ประชาชน  และประโยชน์แก่บริษัท” ทำให้เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแก่ประเทศไทย และทุกประเทศที่เข้าไปลงทุน ซึ่งได้สร้างความแข็งแกร่งและเป็นรากฐานที่มั่นคงทำให้เครือเจริญโภคภัณฑ์เติบโตอย่างยั่งยืนบนเวทีการค้าโลก และล่าสุดในเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา บริษัทหลัก 3 บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร บมจ.ซีพีออลล์ และบมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้รับเลือกเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความอย่างยั่งยืนของดาวโจนส์ (DJSI) ซึ่งเป็นสัญญาณแสดงถึงความมุ่งมั่นของเครือเจริญโภคภัณฑ์ในการสร้างอนาคตที่ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว


adapazari escort bandirma escort
chaude du sexe katrina kaif hot sex vedio jeune baisee par un vieux www xnxx best video com
British Shorthair Cat
istanbul escort
izmit escort
atasehir escort
escort antalya atakoy escort
antalya escort bayan escort sisli escort beylikduzu
atasehir escort
bostanci escort
vdcasino
vdcasino
neyine
replica watches
gaziantep escort gaziantep escort
izmir escort kayseri escort gaziantep rus escort