เครือเจริญโภคภัณฑ์คว้ารางวัลรายงานความยั่งยืน ระดับดีเด่นประจำปี 2560 และรางวัล Outstanding New Comer จาก CSR Club และสถาบันไทยพัฒน์ ภายใต้การสนับสนุนของก.ล.ต.และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตอกย้ำชัดเจนถึงการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนในทุกมิติ

14 ธันวาคม 2560

14 ธ.ค. 2560 - นายนพปฏล เดชอุดม รองประธาน สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า รู้สึกภูมิใจที่เครือฯและบริษัทในเครือฯได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนดีเด่นประจำปี 2560 และรางวัล Outstanding New Comer  ซึ่งจัดโดย CSR Club และสถาบันไทยพัฒน์ ภายใต้การสนับสนุนของ ก.ล.ต.และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สะท้อนให้เห็นถึงความชัดเจนในการดำเนินธุรกิจของเครือฯที่มุ่งหน้าสู่เป็นองค์กรยั่งยืน เพื่อก่อให้ประโยชน์ทั้งต่อประเทศ สังคม และธุรกิจ โดยรายงานความยั่งยืนของ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ซึ่งจัดทำขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนี้เป็นไปตามหลักการของ GRI (Global Reporting Initiate) ที่ทั่วโลกใช้เป็นมาตราฐาน ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งยังมีสาระสำคัญเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และเป้าหมายด้านความยั่งยืนของเครือฯ

ในการนี้บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ก็ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนด้วยเช่นกัน ได้แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืน ระดับดีเด่น ประจำปี 2560 (Sustainability  Report Award 2017) ขณะที่บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนประเภท Recognition

 รางวัลรายงานความยั่งยืนจัดโดย CSR Club และสถาบันไทยพัฒน์ ภายใต้สนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เพื่อส่งเสริมให้บริษัทเอกชนไทยเปิดเผยข้อมูล ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล) เพื่อเป็นพัฒนาองค์กรภาคเอกชนไทยสู่ความยั่งยืนในระยะยาว  โดยมีการจัดพิธีมอบรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2560 ขึ้น ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน  อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคารบี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มี นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลดังกล่าว

อนึ่งก่อนหน้านี้ สภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ WBCSD (World Business Council on Sustainable Development) ได้ระบุไว้ใน Reporting Matters  ประจำปี ค.ศ. 2017 ซึ่งได้วิเคราะห์รายงานความยั่งยืนของบริษัทที่เป็นสมาชิก WBCSD โดยกล่าวว่ารายงานความยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดทำรายงานความยั่งยืน โดยเฉพาะในด้านความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงเนื้อหาและข้อมูลที่นำเสนอในรายงานมีคุณภาพเทียบเคียงกับรายงานของบริษัทชั้นนำระดับ Top Ten ของโลกอีกด้วย


adapazari escort bandirma escort
chaude du sexe katrina kaif hot sex vedio jeune baisee par un vieux www xnxx best video com
British Shorthair Cat
istanbul escort
izmit escort
atasehir escort
escort antalya atakoy escort
antalya escort bayan escort sisli escort beylikduzu
atasehir escort
bostanci escort
vdcasino
vdcasino
neyine
replica watches
gaziantep escort gaziantep escort
izmir escort kayseri escort gaziantep rus escort