ซีพีเอฟทั่วโลก...เดินหน้าวิสัยทัศน์ “ใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์อย่างรับผิดชอบ” ตอกย้ำผู้ผลิตอาหารปลอดภัยระดับโลก

19 ตุลาคม 2560

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ประกาศนโยบายชัดเจน เดินหน้าวิสัยทัศน์ ด้านการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างมีความรับผิดชอบ มีผลบังคับใช้ในทุกกิจการของซีพีเอฟทั่วโลก ครอบคลุมทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำ ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านการผลิตอาหารปลอดภัยของโลกนายอดิเรก ศรีประทักษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ลงนามประกาศนโยบาย “วิสัยทัศน์ระดับโลกด้านการใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์” เพื่อให้ทุกสาขาของซีพีเอฟทั้งในประเทศไทยและทุกๆประเทศทั่วโลกนำไปปฏิบัติ อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตอาหารปลอดภัยที่บริษัทดำเนินการอยู่ ภายใต้วิสัยทัศน์ของบริษัทที่มุ่งสู่ “ครัวของโลก”“เรื่องของการใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์เป็นสิ่งที่ทั่วโลกให้ความสนใจ เนื่องจากมีส่วนสำคัญต่อความปลอดภัยในอาหาร ที่ผ่านมาซีพีเอฟตระหนักในเรื่องนี้ และดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดมาโดยตลอด รวมถึงมีขั้นตอนในการตรวจสอบย้อนกลับ แต่ก็ไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาระบบความปลอดภัยทางอาหารให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของกระแสโลก โดยวิสัยทัศน์ระดับโลกด้านการใช้ยาต้านจุลชีพนี้ จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันนี้และจะดำเนินการได้ทั่วโลกภายในปี 2563” นายอดิเรกกล่าวทั้งนี้ วิสัยทัศน์ระดับโลกของซีพีเอฟด้านการใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์คือการผลิตอาหารปลอดภัยและมีคุณภาพอย่างยั่งยืน โดยจะใช้ยาต้านจุลชีพอย่างมีความรับผิดชอบ ภายใต้การพิจารณาทุกปัจจัยอย่างรอบคอบ เช่น ต้องไม่เกิดการดื้อยาหรือการตกค้างของยา ความปลอดภัยของอาหาร หลักการด้านสวัสดิภาพสัตว์ การพัฒนาอย่างยั่งยืนและความพึงพอใจของผู้บริโภค ขณะที่ซีพีเอฟจะมุ่งเน้นการป้องกันโรคมากกว่าให้เกิดโรคแล้วจึงรักษา ถือเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและรับผิดชอบโดยซีพีเอฟได้จัดลำดับความสำคัญของนโยบายด้านการใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์ อาทิ 1.) ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของสัตวแพทย์และใช้เพื่อการรักษาเท่าที่จำเป็นเท่านั้น 2.) หลีกเลี่ยงการใช้ยาต้านจุลชีพประเภทที่ใช้ทั้งในคนและสัตว์ (share-class antimicrobials) และใช้เมื่อจำเป็นอย่างระมัดระวัง โดยจะเลือกใช้ยาสำหรับสัตว์เป็นลำดับแรก 3.)ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญระดับโลกเพื่อหาแนวทางใหม่ที่ดีกว่าในการดูแลสัตว์ตามหลักการสวัสดิภาพสัตว์ (animal welfare) อันจะเป็นการลดความจำเป็นในการใช้ยาต้านจุลชีพ เป็นต้น โดยบริษัทจะทำงานตลอดห่วงโซ่การผลิตอาหารโปรตีนทั่วโลก และร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการปกป้องสุขภาพของคน สัตว์ และสังคมโลก อย่างเหมาะสม ตามหลักการ "สุขภาพหนึ่งเดียว” (One health)ขณะเดียวกันซีพีเอฟจะเข้าร่วมแสดงนิทรรศการด้านการใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์ ภายในงาน Anti-Biotic awareness week  ณ สำนักงาน FAO ระหว่างวันที่ 13—17 พฤศจิกายน 2560  ตามคำเชิญขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ด้วยอนึ่ง ซีพีเอฟ ได้เข้าร่วมงานสัมมนา One Health Summit จัดโดยองค์การสหประชาชาติ  ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี เมื่อปี 2559 ว่าด้วยเรื่องสุขภาพหนึ่งเดียว ครอบคลุมการผลิตอาหารปลอดภัยและความร่วมมือในการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาวทั้งคนและสัตว์ โดยซีพีเอฟได้ร่วมลงนามข้อตกลง One Health Summit Priorities เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสม เพื่อแสดงจุดยืนถึงการให้ความสำคัญต่อการผลิตอาหารปลอดภัยมาแล้ว การประกาศนโยบาย “วิสัยทัศน์ระดับโลกด้านการใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์” ในครั้งนี้ จึงแสดงถึงความมุ่งมั่นจริงจัง ให้ประชาคมโลกได้รับทราบเจตนารมณ์ของซีพีเอฟ บริษัทคนไทยที่ใส่ใจในความปลอดภัยด้านอาหารสูงสุดเพื่อผู้บริโภคทั่วโลกอย่างแท้จริงดูประกาศ วิสัยทัศน์ ด้านการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างมีความรับผิดชอบ


adapazari escort bandirma escort
chaude du sexe katrina kaif hot sex vedio jeune baisee par un vieux www xnxx best video com
British Shorthair Cat
istanbul escort
izmit escort
atasehir escort
escort antalya atakoy escort
antalya escort bayan escort sisli escort beylikduzu
atasehir escort
bostanci escort
vdcasino
vdcasino
neyine
replica watches
gaziantep escort gaziantep escort
izmir escort kayseri escort gaziantep rus escort