เครือซีพี ติด Top 3 บริษัทยั่งยืนระดับโลก ใน “กลุ่มอุตสาหกรรม Industrial Conglomerates” (IDD : Industrial Conglomerates) จากการประเมินความยั่งยืนขององค์กร โดย S&P Global

21 ธันวาคม 2564

21 ธันวาคม 2564 –บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด หรือ เครือซีพี สร้างชื่อเสียงด้านความยั่งยืนให้กับประเทศไทย โดยล่าสุด ได้รับการประเมินดัชนีความยั่งยืน ประจำปี 2564 จาก S&P Global โดยได้คะแนนอยู่ลำดับที่ 3 ของโลกในกลุ่มอุตสาหกรรม Industrial Conglomerates โดยลำดับหนึ่งคือ ซีเมนส์ (Siemens AG) กลุ่มบริษัทพลังงานจากประเทศเยอรมนี ตามมาด้วยกลุ่มธุรกิจ เอส.เค (SK Inc.) กลุ่มบริษัทธุรกิจด้านไอทีจากประเทศเกาหลี ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในการเดินหน้าสู่การเป็นบริษัทยั่งยืนระดับโลกตามวิสัยทัศน์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์


นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) เปิดเผยว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ในฐานะองค์กรเอกชนไทยที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนระดับโลก จึงได้เข้าร่วมการประเมินความยั่งยืนขององค์กรกับ S&P Global ซึ่งมีการประเมินผลแบบเดียวกันกับ Dow Jones Sustainability Indices : DJSI ในปี 2564 เป็นปีแรก ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของเครือซีพี ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ ได้รับการประเมินให้เป็นผู้นำอันดับที่ 3 ของโลกในกลุ่มอุตสาหกรรม Industrial Conglomerates จากจำนวนบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 44 บริษัท โดยได้รับการพิจารณาและประเมินจากผลงานที่โดดเด่นในหลายด้าน อาทิ จรรยาบรรณธุรกิจ การจัดการนวัตกรรม กลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การรายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ถือเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของเครือซีพีบนเส้นทางสู่การเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกด้านความยั่งยืน


นับเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจของเครือซีพีที่มีมาอย่างยาวนานครบหนึ่งศตวรรษในปีนี้ โดยยึดมั่นในหลักปรัชญา 3 ประโยชน์ด้วยการสร้างประโยชน์ให้กับทุกประเทศที่เข้าไปลงทุน ทั้งต่อประชาชนและสังคม ควบคู่ไปกับการบริหารองค์กรภายใต้หลักการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความยั่งยืนของเครือซีพีสู่ปี 2573 ภายใต้ยุทธศาสตร์ความยั่งยืน 3Hs คือ Heart - Living Right, Health - Living Well และ Home - Living Together ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ หรือ SDGs ทั้งนี้ เชื่อว่าการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืนของเครือซีพีจะเป็นแรงสำคัญก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกทั้งต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร ประเทศไทยและสังคมโลก


“เครือซีพีมีการดำเนินธุรกิจใน 8 สายธุรกิจหลัก 14 กลุ่มธุรกิจ และลงทุนอยู่ใน 21 ประเทศ มีพนักงานรวมกว่า 4.5 แสนคน เรากำลังก้าวเข้าสู่ศตวรรษใหม่ที่มีความท้าทายในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับโลกที่มีบริบททางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป ถือเป็นโอกาสและความท้าทายของทุกกลุ่มธุรกิจในเครือที่จะต้องรวมพลังขับเคลื่อนความยั่งยืนให้ครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการได้รับคัดเลือกให้ติด 1 ใน 3 บริษัทแรกของกลุ่มอุตสาหกรรมจึงเป็นความภาคภูมิใจของเครือซีพีที่ตอกย้ำความสำเร็จ และเป็นกระจกสะท้อนว่าเราได้บรรลุเป้าหมายไปอีกขั้นในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับการสร้างความยั่งยืนให้สังคมและประเทศได้ตรงตามทิศทาง และเป็นไปตามหมุดหมายที่เราตั้งเป้าไว้”นายศุภชัยกล่าว


นายศุภชัย กล่าวต่อไปว่า การได้รับการประเมินความยั่งยืนในระดับสากลนี้สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของเครือซีพีที่มุ่งสู่การเป็น “องค์กรแห่งความยั่งยืน” รวมไปถึงการทำงานเชิงรุกเพื่อผลักดันวาระของโลกในหลายประเด็น ได้แก่ การสร้างงานสร้างอาชีพ ดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น


ในโอกาสที่เครือซีพี ครบรอบ 100 ปี ในปีนี้ ถือเป็นปีแห่งความภาคภูมิใจของเครือ ที่การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายด้านความยั่งยืนประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายในหลายด้าน โดยในปีนี้เครือซีพีได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กรในระดับ LEAD ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรขนาดใหญ่ที่มีบทบาทสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนพันธกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของ UN Global Compact รวมทั้งได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีจริยธรรมสูงที่สุดในโลกจากสถาบัน Ethisphere นอกจากนี้กลุ่มธุรกิจในเครือซีพีประกอบด้วย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ยังได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices : DJSI) ประจำปี 2564 อย่างต่อเนื่องหลายปี ถือเป็นการตอกย้ำวิสัยทัศน์ของเครือซีพีที่ดำเนินธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกับการสร้างคุณค่าแห่งความยั่งยืนในทุกมิติ


adapazari escort bandirma escort
chaude du sexe katrina kaif hot sex vedio jeune baisee par un vieux www xnxx best video com
British Shorthair Cat
izmir escort
atasehir escort
escort antalya atakoy escort
antalya escort bayan escort sisli escort beylikduzu
atasehir escort
bostanci escort
vdcasino
vdcasino
neyine
replica watches
gaziantep escort gaziantep escort
izmir escort kayseri escort gaziantep rus escort