เครือซีพีสนับสนุน 20 ตัวแทนเยาวชนคนรุ่นใหม่ ร่วมแสดงพลังบนเวทีสุดยอดผู้นำเยาวชนระดับโลก “One Young World 2021”

21 กรกฎาคม 2564

เครือซีพีมุ่งมั่นสร้างผู้นำแห่งอนาคต สนับสนุน 20 ตัวแทนเยาวชนคนรุ่นใหม่ ร่วมแสดงพลังบนเวทีสุดยอดผู้นำเยาวชนระดับโลก “One Young World 2021” สร้าง “The Change Maker” ปั้นผู้นำรุ่นใหม่ขับเคลื่อน 6 ประเด็นสำคัญเพื่อโลกที่ยั่งยืน “มูฮัมหมัด ยูนุส”เจ้าของรางวัลโนเบลสันติภาพ ร่วมติวเข้มปลุกพลังตัวแทนเยาวชนไทยเร่งสร้างสรรค์สิ่งใหม่บนความท้าทายของวิกฤตโควิด-19


21 กรกฎาคม 2564 เครือเจริญโภคภัณฑ์ มุ่งมั่นสนับสนุนและส่งเสริมคนรุ่นใหม่ ร่วมสร้างพลังสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่บนเวทีการประชุมระดับนานาชาติOne Young World 2021 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 นับตั้งแต่ปี 2015 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นเวที“การประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดในโลก” และในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-25 กรกฎาคม 2564 ณ เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ร่วมสนับสนุน 20 ตัวแทนเยาวชนคนรุ่นใหม่จากกลุ่มธุรกิจในเครือซีพีเข้าร่วมเวที One Young World 2021 เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและแบ่งปันประสบการณ์ของเยาวชนคนรุ่นใหม่จากทั่วโลกกว่า 2,000 คน ใน 190 ประเทศที่จะมารวมตัวกันเพื่อแสวงหาความร่วมมือและแนวทางแก้ปัญหาสำคัญต่างๆของโลก โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่ทั่วโลกกำลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งเครือซีพีตระหนักถึงการส่งเสริมและสร้างบทบาทผู้นำเยาวชนคนรุ่นใหม่ของไทยที่จะขึ้นมาเป็น“The Change Maker” หรือผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลง ให้กับสังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็นพลังสำคัญต่อการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้โลกที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต


สำหรับปีนี้การประชุม One Young World 2021 จะจัดขึ้นในรูปแบบผสมผสานโดยส่วนกลางจะจัดขึ้นที่เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี และผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกจะร่วมประชุมในรูปแบบการประชุมเสมือนจริงผ่านทางออนไลน์ หรือ Virtual Summit โดยตลอดช่วงเวลาของการจัดประชุม ตัวแทนเยาวชนคนรุ่นใหม่ตั้งแต่อายุ 18-30 ปี จากทั่วโลกจะมารวมตัวกันเพื่อร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และเสนอแนวทางแก้ไข (solution) และกรณีศึกษาต่างๆ (Best Practices) ในวิกฤตสำคัญของโลก ซึ่งในปีนี้ได้กำหนดหัวข้อที่เป็นปัญหาเร่งด่วนระดับโลกเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางแก้ไข ประกอบด้วย 6 ประเด็น คือ 1. การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ(Climate Crisis) 2. การศึกษา (Education) 3. สิทธิและเสรีภาพ (Rights & Freedom) 4. การแก้ปัญหาความขัดแย้ง (Conflict Resolution) 5. การพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต (Future Economies) และ 6. บทเรียนจากโรคระบาด (Lessons from The Pandemic) ซึ่งเป็นประเด็นที่เพิ่มขึ้นมาในปีนี้จากสถานการณ์ที่โลกกำลังเผชิญวิกฤตโควิด-19 พร้อมกันนี้ยังได้เชิญตัวแทนผู้นำระดับโลกในหลากหลายสาขาอาชีพทั้งในแวดวงการเมือง ธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม มาร่วมปาฐกถาพิเศษเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายแก่เหล่าผู้นำเยาวชนคนรุ่นใหม่จาก 190 ประเทศทั่วโลกในเวทีนี้ด้วยนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า เครือซีพีได้ส่งตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมเวที One Young World มาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2015 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดเวทีดังกล่าว โดยในปีนี้นับเป็นปีที่ 6 ที่ได้ร่วมส่ง 20 ตัวแทนคนรุ่นใหม่ของกลุ่มธุรกิจในเครือฯเข้าร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดและหาทางออกในการแก้ปัญหาเร่งด่วนของโลก ซึ่งตัวแทนคนรุ่นใหม่นี้จะเป็น The Change Maker หรือ ผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลง ที่พร้อมจะนำองค์ความรู้และศักยภาพไปสร้างสรรค์และทำประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศไทยต่อไป โดยเฉพาะในปัจจุบันที่โลกกำลังเผชิญกับสถานการณ์โควิด-19 ควบคู่กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่เป็นหนึ่งในวาระสำคัญของโลก ซึ่งการสร้างโลกใบนี้ให้ยั่งยืนในทุกมิติจะต้องอาศัยความร่วมมือจากพลังคนรุ่นใหม่ที่จะต้องกล้าคิด กล้าทำ ขึ้นมาเป็นผู้นำในรุ่นถัดไปเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหาสำคัญนี้ จึงเชื่อมั่นว่าการส่งตัวแทนคนรุ่นใหม่ไทยเข้าร่วมในเวที One Young World จะเป็นก้าวสำคัญในการสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่จะมาเป็นเครือข่ายคนรุ่นใหม่ที่จะช่วยพลิกวิกฤตต่างๆในสังคมได้


“บทบาทการเป็นผู้นำที่ดีต้องเริ่มจากการเป็นตัวอย่างที่ดี พร้อมที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สิ่งสำคัญผู้นำจะต้องมีกรอบความคิด หรือ Mindset ที่มีความเมตตา มี Compassion ต่อผู้อื่น ต้องมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น หากมีกรอบความคิดนี้เกิดขึ้นก็จะเป็นแรงผลัดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นจากตัวเองส่งต่อไปยังสังคม ขณะเดียวกันบทบาทผู้นำรุ่นใหม่ก็ต้องเชื่อมั่นในความคิด ความกล้าของตนเอง เพราะคนรุ่นใหม่จะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงประเทศและโลกใบนี้ให้เติบโตอย่างยั่งยืน”นายศุภชัยกล่าวในการนี้ เครือซีพียังรับได้รับเกียรติจาก“ศาสตราจารย์ มูฮัมหมัด ยูนุส” (Muhammad Yunus) นักเศรษฐศาสตร์เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ผู้ริเริ่มแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคม (Social Business) และผู้ก่อตั้ง Yunus Foundation หนึ่งในนักสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งเคยร่วมขึ้นเวที One Young World มาให้แนวคิดพร้อมจุดประกายความคิด สร้างแรงบันดาลใจแก่ 20 ตัวแทนเยาวชนไทย ในการเตรียมความพร้อมก่อนถึงวันประชุม One Young World 2021


ศาสตราจารย์ยูนุส กล่าวว่า ตัวแทนผู้นำคนรุ่นใหม่ของคนไทยจะมีส่วนสำคัญอย่างมากในการสร้างการเปลี่ยนแปลงบนเวที One Young World 2021 ซึ่งขณะนี้สถานการณ์โควิด-19 ที่ทั่วโลกกำลังเผชิญจะเป็นบทพิสูจน์และความท้าทายให้กับผู้นำรุ่นใหม่ในการร่วมกันหาทางออกและแก้ปัญหาสำคัญของโลก โดยเฉพาะในกลุ่มของคนรุ่นใหม่ที่มาจากภาคธุรกิจ ที่จะต้องตระหนักว่าการดำเนินธุรกิจจากนี้จะไม่มุ่งแสวงหาเพียงผลกำไรเท่านั้น แต่จะต้องคำนึงถึงการสร้างประโยชน์เพื่อสังคม ตลอดจนมองเห็นมิติการแก้ปัญหาด้านความยั่งยืนคู่ขนานไปด้วย ซึ่งคนรุ่นใหม่จะต้องเร่งลงมือสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในหลักการที่เรียกว่า “สามศูนย์” (three zeros) คือ ความยากจนต้องเป็นศูนย์ (Zero Poverty) อัตราการว่างงานเป็นศูนย์ (Zero Unemployment) และการปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ (Zero Net Carbon Emission) ซึ่งการทำธุรกิจเพื่อสังคมจะเป็นคำตอบของโลกในยุคใหม่ในการนำองค์ความรู้จากองค์กรธุรกิจมาช่วยแก้ไขปัญหาชุมชน สังคมและโลกให้เกิดความสันติสุขและยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอีกด้วย


“ผมเชื่อมั่นว่าตัวแทนผู้นำคนรุ่นใหม่ไทย และจากทั่วโลกในเวที One Young World 2021 จะเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ดีขึ้น โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ขณะนี้ยังลุกลามทำลายระบบเศรษฐกิจทั่วโลกอย่างคาดไม่ถึง ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในสังคมเป็นอย่างมาก ดังนั้นผู้นำรุ่นใหม่ต้องลุกขึ้นมาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้สามารถสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ ต้องผสมผสานแนวคิดการทำงาน การทำธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการสร้างประโยชน์และแก้ปัญหาสังคม ชุมชนในเวลาเดียวกัน”เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพกล่าว


#OYW2021 #OYWThailandbtCPG #Immunityfortheworld


adapazari escort bandirma escort
chaude du sexe katrina kaif hot sex vedio jeune baisee par un vieux www xnxx best video com
British Shorthair Cat
istanbul escort
izmit escort
atasehir escort
escort antalya atakoy escort
antalya escort bayan escort sisli escort beylikduzu
atasehir escort
bostanci escort
vdcasino
vdcasino
neyine
replica watches
gaziantep escort gaziantep escort
izmir escort kayseri escort gaziantep rus escort