เครือซีพี ติด 1 ใน 135 บริษัทที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลก The 2021 World’s Most Ethical Companies จาก Ethisphere สถาบันระดับโลกที่กำหนดมาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่มีจริยธรรม “ศุภชัย เจียรวนนท์” รับโล่เกียรติยศพร้อมเผยค่านิยมองค์กรคือเข็มทิศกำกับการทำธุรกิจ

23 เมษายน 2564

เครือซีพี ติด 1 ใน 135 บริษัทที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลก The 2021 World’s Most Ethical Companies จาก Ethisphere สถาบันระดับโลกที่กำหนดมาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่มีจริยธรรม “ศุภชัย เจียรวนนท์” รับโล่เกียรติยศพร้อมเผยค่านิยมองค์กรคือเข็มทิศกำกับการทำธุรกิจ
23 เมษายน 2564

เครือซีพี ติด 1 ใน 135 บริษัทที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลก The 2021 World’s Most Ethical Companies จาก Ethisphere สถาบันระดับโลกที่กำหนดมาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่มีจริยธรรม “ศุภชัย เจียรวนนท์” รับโล่เกียรติยศพร้อมเผยค่านิยมองค์กรคือเข็มทิศกำกับการทำธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ส่งผลให้เติบโตยั่งยืนสร้างประโยชน์ต่อทุกประเทศที่เข้าไปลงทุน


เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เข้าร่วมรับโล่เกียรติยศ“ World's Most Ethical Companies 2021” หรือ“บริษัทที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลกประจำปี 2564” จากEthisphere สถาบันระดับโลกในด้านการประเมินมาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่มีจริยธรรม ในงานVirtual WME Honoree Gala 2021 หลังจากที่ได้ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทที่จริยธรรมมากที่สุดในโลกไปเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทั้งนี้โดยมีผู้บริหารระดับสูงบริษัทชั้นนำใน 22 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมงาน อาทิ Kellogg, LinkedIn, Sony, L’OREAL, Microsoft, PepsiCo, Prudential เป็นต้น ซึ่งในปีนี้เป็นการจัดงาน Virtual ออนไลน์ครั้งแรก ในรูปแบบ Private Viewing Party เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด- 19 ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งแสดงความยินดีและสัมผัสประสบการณ์การรับชมงานระดับโลก


ในการนี้ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 6 ซีอีโอจากบริษัทที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลกประจำปีนี้ ในการแบ่งปันประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมในช่วง CEO Highlight ร่วมกับ Michael Dell, Chairman and CEO, Dell Technologies , Jo Ann Jenkins CEO of AARP, Halsey Cook Jr. CEO of Milliken, Julie Sweet CEO of Accenture และ นายปกิต เอี่ยมโอภาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด


ทั้งนี้ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้กล่าวถึงเส้นทางการดำเนินธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์แก่นักธุรกิจบนเวที Virtual WME Honoree Gala 2021 โดยกล่าวว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ดำเนินธุรกิจเติบโตมาหนึ่งศตวรรษมีพนักงานกว่า 4 แสนคนทั่วโลก ด้วยการยึดมั่นในหลักจริยธรรมและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของเครือฯ ไปพร้อมกับการยืดหลักค่านิยมองค์กรเป็นเข็มทิศสำคัญในการทำธุรกิจอย่างมีจริยธรรม อันได้แก่ “ปรัชญา 3 ประโยชน์” คือ การดำเนินธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์จะต้องเกิดประโยชน์ต่อทุกประเทศที่เข้าไปลงทุน รวมถึงประชาชนในประเทศต้องได้ประโยชน์ และสุดท้ายบริษัทก็จะได้รับประโยชน์ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ธุรกิจของเครือฯ เติบโตได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์ยังยึดมั่นในค่านิยม “ซื่อสัตย์และมีคุณธรรม” ซึ่งถือเป็นรากแก้วสำคัญในการทำให้ธุรกิจของเครือฯ จนได้รับความไว้วางใจ และความน่าเชื่อถือให้กับคู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสร้างการเติบโตให้ธุรกิจได้อย่างยั่งยืน


“เครือเจริญโภคภัณฑ์มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับการยอมรับจากสถาบัน Ethisphere ให้เป็นบริษัทที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลกในปีนี้ รางวัลนี้เป็นหมุดหมายสำคัญที่แสดงให้เห็นว่า เครือฯจะไม่หยุดที่จะพัฒนาองค์กร ผู้บริหารและพนักงานของเครือฯ เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมดั่งเช่นที่เรายึดมั่นในคุณธรรมและความซื่อสัตย์มาตลอด 100 ปี ก้าวต่อไปของเครือฯ เราพร้อมมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมตามหลักมาตรฐานสากล เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุดให้กับผู้คนในสังคม” นายศุภชัย กล่าวด้านมร.ทิมโมธี เออร์บลิค (Timothy Erblich) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สถาบัน Ethisphere กล่าวว่า ภาคธุรกิจคือกำลังสำคัญในการมีส่วนช่วยแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ผ่านกระบวนการการทำธุรกิจ การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึง สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social and Governance: ESG) คือพลังที่จะช่วยขับเคลื่อนโลกให้ดีขึ้น ซึ่ง Ethiphere มั่นใจว่าผลงานอันน่าภาคภูมิใจของทั้ง 135 บริษัทจากทั่วโลกที่ได้รับพิจารณาให้เป็นบริษัทที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลกจะสร้างแรงบันดาลใจให้ภาคธุรกิจอีกจำนวนมากในทั่วโลกได้นำไปปฏิบัติตาม ภาคธุรกิจควรหันมาให้ความสำคัญกับ ESG ให้มากยิ่งขึ้นกรอบความคิดและวิธีการคัดเลือกบริษัทที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลกนั้นได้รับการกำหนด ตรวจสอบ และขัดเกลาจากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญและความเข้าใจลึกซึ้งจากเครือข่ายผู้นำความคิดของ Ethisphere และจากคณะกรรมการWorld's Most Ethical Company Methodology Advisory Panelเกณฑ์การคิดคะแนนมาจาก 5 ประเภทหลักๆ ประกอบด้วย กระบวนการดำเนินงานด้านจริยธรรมและการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (compliance) (35%) การสร้างวัฒนธรรมด้านจริยธรรม (20%) ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม (20%) การกำกับดูแลกิจการ (corporate governance) (15%) และชื่อเสียงขององค์กรและความเป็นผู้นำ (10%)


Ethisphere® Institute เป็นสถาบันชั้นนำระดับโลกที่กำหนดและพัฒนามาตรฐานการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนให้องค์กรดำเนินธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ และได้รับความไว้วางใจในตลาด Ethisphere มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในการวัดผลและกำหนดมาตรฐานจริยธรรมหลักโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกในการวิเคราะห์และประเมินผล ซึ่งช่วยให้บริษัทต่าง ๆ สามารถปรับปรุง การดำเนินธุรกิจและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง Ethisphere ยกย่องความสำเร็จด้านจริยธรรมขององค์กรต่าง ๆ ให้เป็นที่ประจักษ์ผ่านการประกาศเกียรติคุณ “บริษัทที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลก” ซึ่งผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ในนาม Business Ethics Leadership Alliance (BELA) ท่านสามารถดูค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Ethisphere ได้ที่: https://ethisphere.com


adapazari escort bandirma escort
chaude du sexe katrina kaif hot sex vedio jeune baisee par un vieux www xnxx best video com
ankara escort
British Shorthair Cat
kurtkoy escort
istanbul escort maltepe escort
izmit escort
atasehir escort
escort antalya atakoy escort
antalya escort bayan escort sisli escort beylikduzu
atasehir escort
porno
bostanci escort
vdcasino
monobahis
marsbahis
replica watches
gaziantep escort gaziantep escort